– Sykepleiestudentene må lære om eldre som tar livet sitt

HAUGESUND (NRK): I færre enn halvparten av alle sykepleieutdanningene undervises det i eldre og selvmord. Forsker mener sykepleierne må lære hvilke tegn de skal se etter før de skal ut i jobb.

Anne Lise Holm

MÅ INN I UTDANNINGEN: Professor Anne Lise Holm forsker på selvmord blant eldre og mener sykepleiestudentene lærer å tolke tegn i grunnutdanningen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er spesielt eldre sykepleierne får som oppgave å ta seg av, når de skal ut i jobb. Derfor må sykepleieutdanningen ha et stort fokus på eldre og selvmord, sier professor på Høgskulen på Vestlandet, Anne Lise Holm.

Holm forsker på eldre som ikke ønsker å fortsette livet. Hun peker på ensomhet og overganger i livet som store utfordringer.

– Familier flytter fra hverandre, og yngre i dag tenker gjerne mer på å holde kontakt med venner. Da sitter gjerne de eldre igjen alene, sier hun.

Underviser lite i eldre og selvmord

13 universiteter og høyskoler i Norge tilbyr bachelor i sykepleie. Færre enn halvparten av disse er innom temaet eldre og selvmord i undervisningen, viser en kartlegging NRK har gjort.

Sølvi Anne Eide Lunde

Høgskulelektor Sølvi Anne Eide Lunde mener eldre og selvmord må inn i sykepleieutdanningen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Høgskulelektor Sølvi Anne Eide Lunde på HVL, mener eldre og selvmord må prioriteres i utdanningen på sin arbeidsplass.

– Vi har en del fokus på eldre, og vi har fokus på psykisk helse og selvmord. Men vi må løfte fram at det faktisk er flere eldre som står i fare for å ta selvmord enn det har vært tidligere, sier hun.

Mistet venn i selvmord

Tre dager i uka møter 81 år gamle Klara Bråtveit venner på seniorsenteret. Ensomheten skal ikke få slippe til. Hun har allerede opplevd å miste en venn i selvmord.

Klara Helene Bråtveit - i skranken

VIKTIG Å SOSIALISERE: Klara Bråtveit (t.h.) møter venner og kjente på Havnaberg seniorsenter. Anne Bjørg Rygg (t.v.) jobber frivillig. Det er viktig å snakke med folk og ikke sitte hjemme alene, mener Bråtveit.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det var grusomt. Jeg hadde ikke ventet det, sier Klara Bråtveit.

Hun sitter i den grønne sofaen på Havnaberg seniorsenter i Haugesund. Et møtested for eldre. Selv har hun satt i gang en strikkegruppe som møtes hver mandag. Det verste er å sitte hjemme alene.

– De eldre havner i ensomheten. Og den er farlig, sier hun.

Klara Helene Bråtveit.

DEN STØRSTE TRUSSELEN: Klara Bråtveit mistet en venn i selvmord. Hun mener ensomhet er den største trusselen for eldre.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Flere eldre tok livet sitt

De siste tallene fra Dødsårsakregisteret viser at 102 personer over 65 år valgte å avslutte livet sitt i 2017. Disse utgjorde 17 prosent av alle som tok sitt eget liv i Norge.

I 2017 gikk selvmordstallene ned i Norge.

Blant de eldre gikk de opp.

18 millioner til ensomhetsforebygging

I statsbudsjettet foreslås det 18,3 millioner kroner til mobilisering mot ensomhet. Pengene skal gå til en ny tilskuddsordning der frivillige og ideelle organisasjoner kan søke om midler til tiltak som skal forebygge og redusere ensomhet blant unge og eldre.

Elde- og folkehelseminister Sylvi Listhaug synes det er veldig alvorlig at mange eldre velger å avslutte sitt eget liv.

Sylvi Listhaug under debatt i Drammen

ALLE HAR ANSVAR: Eldre- og folkehelseminister mener at alle har ansvar for å forebygge ensomhet i samfunnet.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi må gjøre mer, derfor foreslår vi å sette av over 18 millioner kroner til å mobilisere mot ensomhet fordi det er grunn til å tro at mange som velger å avslutte livet sitt gjør det fordi det er ensomme.

Listhaug mener også at hver og en har ansvar for å forebygge ensomhet i samfunnet.

– Alle i samfunnet har ansvar for å se de som er ensomme. Kanskje vi kan banke på hos naboen og ta initiativ når vi vet at folk har blitt alene, sier hun.

– Kunnskap er avgjørende

Generalsekretær i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Terese Grøm, er helt enig med Holm om at eldre og selvmord må få et større fokus i utdanningen.

Terese Grøm, generalsekretær Leve

Generalsekretær i Leve, Terese Grøm, mener det er avgjørende at sykepleiere som skal jobbe med eldre, har kunnskap om selvmord blant eldre.

Foto: Leve

– Eldre opplever ofte de samme overgangene og menneskelige utfordringene som preger det å slite med selvmordstanker. Å få inn grunnleggende kunnskap om selvmord blant fagfolk som skal jobbe med eldre, er helt avgjørende, sier hun.