– Risikoen i Risavika mindre enn ventet

Naboene har lenge fryktet farlig gass og gasseksplosjoner i Risavika, men en ny rapport konkluderer med at risikoen ikke er så stor likevel.

LNG-bunkring, danskebåten i Risavika, møte om risikoen i Risavika.

Bildet er tatt i Risavika i Sola kommune for to år siden, da LNG-anlegger var under bygging. Anlegger ligger ytterst på pynten til venstre i bildet.

– Et område med så mye industri som Risavika vil alltid representere en risiko, men vi har ikke avdekket spesielle forhold, sier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hun var onsdag på plass i Risavika i Sola for å legge fram en ny risikorapport om stedet. Ikke langt unna, ved LNG-anlegget, pleier danskebåten å bunkre flytende naturgass. Naboene i Tananger har lenge fryktet konsekvensene hvis det skulle oppstå lekkasje her. I verst fall kan det eksplodere.

Ikke ekstraordinært

Men DSB mener altså ikke at det er noen stor fare for dette, og mener ikke at det trengs «ekstraordinære» strakstiltak. Rapporten sier snarere at bedriftene i Risavika må snakke bedre sammen, og samkjøre sitt risikoarbeid, noe som gleder nabo Geir Ove Skårstad fra Tanangerlista.

– Nå ser det ut til at vi endelig har blitt hørt, selv om det er litt for seint når det gjelder LNG-fabrikken. Det ser ut som at myndighetene endelig vil ta ansvar og se på den helhetlige risikoen, sier han.

LNG-anlegget (flytende naturgass, journ.anm.) ble åpnet i 2011, til tross for massive protester fra naboer.

Skal vurdere brannstasjon

Det går mye farlig gods inn og ut av Risavika. Den nasjonale havna har vært et av de mest prioriterte områdene i landet for DSB de siste to årene.

Ifølge rapporten skal alle nødetatene vurdere om det er behov en egen brannstasjon, og om veinettet er godt nok til å takle en nødssituasjon.

– Risikoen er der fremdeles. Slaget er kanskje tapt, men nå sier jo at DSB og brannsjefen at det er svakheter i plan- og bygningsloven, så vi er fornøyde med at vi har nådd fram etter 12 år, sier Skårstad.