Hopp til innhold

– Hanne-flytting kan være brudd på menneskerettigheter

Frp mener flytting av Hanne Hjorteland tilbake til kommunen kan krenke en FN-konvensjon om rettigheter til funksjonshemmede. Advokat fikk stanset en lignende tvangsflytting i Asker.

Hanne Hjorteland og moren Hilde

Hilde Hjorteland kjemper en tøff kamp for at datteren Hanne skal få bli værende i det private bofellesskapet hvor hun har blomstret de siste tre årene.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Stavanger kommune mislyktes fullstendig i behandlingen av Hanne Hjorteland (25) som har diagnosene infantil autisme og psykisk utviklingshemming.

Likevel vil kommunen ta omsorgen av henne tilbake – til foreldrenes sterke protester.

NRKs reportasje om Hanne har vakt reaksjoner hos flere politikere i Stavanger.

Kommunalråd Sissel Stenberg (Frp) har vært medlem av kommunalstyret for levekår i åtte år. Hun viser til en FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Der heter det at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform».

Eli Karin Fosse

Eli Karin Fosse, kommunalsjef for helse og velferd i Stavanger.

Foto: Marie Friestad / NRK

– Vi mener kommunens ønske om å flytte Hanne kan være et brudd på denne konvensjonen, sier Stenberg.

Frp-politikeren vil likevel ikke trekke noen bastante konklusjoner før hun har fått Stavanger kommune til å redegjøre for problemstillingen.

Stenberg sier at FN-konvensjonen kan få vidtrekkende konsekvenser for kommunene dersom slike flyttinger vurderes å krenke menneskerettigheter.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, opplyser til NRK at hun skal svare politikerne på Stenbergs spørsmål i kommunalstyret for levekår 22. januar.

Fosse ønsker ikke å kommentere saken i media av hensyn til den pågående rettsprosessen mellom Hjorteland og staten.

Politikerne i Stavanger avventer Fosses svar før de vurderer videre skritt i saken.

– Krenkelse av Hannes integritet

Også advokat Helge Hjort i Advokatfirmaet Sulland i Oslo påpeker at Stavanger kommune ikke har vurdert Hannes sak mot FN-konvensjonen.

Hjort bisto en klient i en tilsvarende sak i Asker kommune. Klienten var en ung mann med store funksjonsvansker og tvangstilbøyeligheter til å skade seg selv.

Kommunen insisterte på tvangsflytting av mannen fra et privat behandlingsopplegg som hadde vært svært vellykket. Fylkesmannen grep til slutt inn og stanset flyttingen.

– FN-konvensjonen er sentral også for Hannes sak. Å flytte Hanne er reelt en tvangsflytting. Så grovt bør kommunen ikke krenke Hannes integritet, mener Hjort som i ti år var helse- og sosialombud i Oslo.

Hanne Hjorteland hos IAA

Hanne Hjorteland har langt bedre dager nå enn da kommunen tok hånd om henne.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Hjort mener det er tillagt alt for liten vekt i saken at Hanne har slått rot, at hun har knyttet seg til dem hun har rundt seg og at hun kan ta skade av å måtte flytte.

153 avvik på ni måneder

NRK har nylig fått ut en rapport fra Arbeidstilsynet som handler om det kommunale bofellesskapet Rektor Oldens gate i Stavanger hvor Hanne bodde fram til høsten 2015.

Tilsynet som ble gjort mens Hanne bodde der, avdekker 153 avviksmeldinger bare i løpet av de første ni månedene i 2014.

Arbeidsforholdene ble beskrevet som nærmest ute av kontroll for dem som jobbet der.

Syrefaste hansker

De kommunalt ansatte mistet kontrollen over Hanne og måtte gå med beskyttelsesutstyr.

Foto: Privat

Av 90 ansatte i bofellesskapet, går det av rapporten fram at 60 prosent av ressursene, altså mer enn 50 personer, jobbet med å få kontroll over Hanne i denne perioden.

Sissel Stenberg og flere andre kommunepolitikere i Stavanger som NRK har vært i kontakt med, sier det er uheldig at de først har blitt kjent med Hanne-saken gjennom media.

– Jeg kan aldri huske å ha blitt informert om hvor dramatisk situasjonen var i Rektor Oldens gate. Det ville vært naturlig av administrasjonen å orientere oss i kommunalstyret om en så spesiell sak, mener Stenberg.