Hopp til innhold

Politikerne lovet å gripe inn – nå må Hanne Hjorteland flytte

2. september må Hanne Hjorteland flytte ut fra det private bofellesskapet hvor hun har bodd de siste tre årene. Politikernes løfter hjalp verken henne eller foreldrene.

Hanne Hjorteland

Hanne Hjorteland liker seg godt på sjøen.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

NRK har i en rekke artikler og tv-innslag dokumentert livssituasjonen til den 25 år gamle kvinnen som har infantil autisme og lettere psykisk utviklingshemning.

De tre siste årene har Hanne bodd på Institutt for anvendt atferdsanalyse (IAA) i Stavanger. Her har de private behandlerne fått henne på rett kjøl.

bitehansker

De kommunalt ansatte som jobbet med Hanne fram til 2015, valgte å gå med bitthansker. Dette har aldri vært aktuelt hos den private behandleren.

Foto: privat

I det kommunalet bofellesskapet hvor Hanne bodde fram til 2015 mistet de ansatte kontrollen over henne.

I løpet av et halvt år havnet ti av dem på legevakten med bittskader.

«Ingen sjanse for flytting»

– Det er ingen sjanse for at jeg kommer til å godta at hun skal flytte, sa Frps ordførerkandidat Christian Wedler i et tv-opptak med NRK 8. mars.

Portrettbilde av Christian Wedler, gruppeleiar FrP i Stavanger

Christian Wedler (Frp)

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Linda Krüger, Aps representant i kommunalstyret for levekår, kom enda tidligere på banen. 19. januar sa hun følgende i et tv-innslag:

Linda Susanne Krüger

Linda Krüger (Ap).

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Hvis vi har noe å si i denne saken så blir hun ikke flyttet.

Men verken Ap, Frp eller noen av de andre partiene i Stavanger valgte til slutt å gripe inn overfor administrasjonen i kommunen.

– Politikerne har sviktet Hanne

– Hvis representantene fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som kom på banen hadde stått fast på sine standpunkter, også etter at blitslampene sluttet å lyse, så ville hele denne situasjonen vært unngått, mener advokat Sigurd J. Klomsæt.

Han representerer Hanne Hjorteland og hennes foreldre som er Hannes verger.

– Politikerne har sviktet Hanne, legger han til.

Foreldrene nektet helt fram til nylig å skrive under på en overføringsavtale.

– Til slutt ble de så hardt presset av kommunen at det ble umulig for dem å stå mot. I verste fall kunne de risikert å måtte ta datteren hjem, noe som ville vært helt uforsvarlig, sier Klomsæt.

Opplæring fra IAA

Rådmann Per Kristian Vareide skriver i et brev, datert 16. mai, at Stavanger kommune er svært opptatt av å sikre forsvarligheten i det nye tilbudet til Hanne Hjorteland i Austbø bofellesskap.

Ifølge rådmannen skal kommunen i overføringsfasen få veiledning og opplæring både fra den private institusjonen IAA hvor Hanne Hjorteland bor i dag, og fra spesialisthelsetjenesten.

Hanne Hjorteland og moren Hilde

Hilde Hjorteland, Hannes mor, må nå akseptere at datteren flyttes.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I overføringsavtalen mellom Stavanger kommune og IAA, legges det opp til at kommunen skal være i stand til å håndtere Hanne Hjorteland alene fra november. På innflyttingstidspunktet i begynnelsen av september skal Austbø bofellesskap ha oppbemannet med 12 nye årsverk som skal jobbe med Hanne.

Ansatte på Austbø er allerede i gang med å hospitere hos IAA for å bli kjent med Hanne og metodene de bruker for å håndtere henne.

Ap: – Stabil løsning

Kari Nessa Nordtun, Aps ordførerkandidat i Stavanger mener det nå er funnet en stabil løsning som alle parter kan leve med.

– Vi er trygge på at Hanne Hjorteland vil bli fulgt opp godt av kommunen, og vi er spesielt glade for de overgangsordninger som er framforhandlet mellom IAA og kommunen, sier hun.

Hanne Hjorteland hos IAA
Foto: Mathias Oppedal / NRK

Nessa Nordtun understreker at Arbeiderpartiet vil følge saken tett videre.

– Vi har hele tiden hatt Hannes beste som utgangspunkt. Så er det slik at vi ikke er en del av flertallet som styrer byen, men vi stiller oss bak de beslutninger som er tatt om at kommunen overtar det videre ansvaret for Hanne, sier hun.

Christian Wedler sier at Frp har stått helt alene sammen med Ap i saken.

– Når dessverre staten og kommunen vant i lagmannsretten så var det heller ingen andre partier som ville se på dette på en annen måte, sier han.

– Nå er vi opptatt av å gi best mulig ramme for overføringen, slik at Hanne skal få et best mulig opplegg, legger Wedler til.

Kommunen: – Trygge på tilbudet

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, minner om at både tingretten og lagmannsretten ga staten medhold i at kommunens tilbud til Hanne og planen for overføring er forsvarlig, og ikke i strid med menneskerettighetene.

Dommen ble anket til Høyesterett som nylig har avvist å behandle anken. Lagmannsrettens dom er derfor rettskraftig.

Eli Karin Fosse

Eli Karin Fosse, kommunaldirektør.

Foto: Siv Egeli/Stavanger kommune /

– Planen for overføring av Hanne til det kommunale bofellesskapet er nå iverksatt, og ansatte fra kommunen har begynt å hospitere hos IAA. Overføringsperioden vil strekke seg over en periode på nærmere seks måneder, sier Fosse.

Hun opplever samarbeidet med IAA som godt.

– Vi er trygge på at vi skal kunne gi Hanne et forsvarlig tilbud når vi overtar ansvaret for henne, sier kommunaldirektøren.

Daglig leder Aina Seldal på IAA sier at Hanne har fortsatt å være rolig siden NRK fulgte henne i vinter.