Hopp til innhold

Hanne tapte i retten, men kan få politisk hjelp

Lagmannsretten opprettholder tvangsflyttingen av Hanne Hjorteland tilbake til Stavanger kommune. Foreldrene nekter fortsatt, og saken er helt fastlåst, ifølge advokaten.

Hanne Hjorteland

Situasjonen er like uavklart for Hanne Hjorteland som har infantil autisme.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Denne saken må løses politisk, sier Christian Wedler, gruppeleder for Frp i Stavanger.

– Det hjelper ingen at Hanne blir den tapende part. Ingen folkevalgt kan bruke dommen som en unnskyldning for å unngå å ta stilling til den vanskelige situasjonen hun står i, fortsetter han.

Hanne Hjortelands foreldre reiste sak mot Helse- og omsorgsdepartementet. De ville stoppe overføringen av datteren tilbake til Stavanger kommune som tidligere har mislyktes i behandlingen av datteren.

De tre siste årene har Hanne, som har infantil autisme, bodd på Institutt for anvendt atferdsanalyse (IAA) i Stavanger. Her har de private behandlerme fått henne på rett kjøl.

Foreldrene fortviler over at hun ikke kan bli værende der, og mener det vil være svært skadelig å flytte henne.

De får ikke medhold i Gulating lagmannsrett som nylig avsa dom.

– Kan ikke sammenligne

Lagmannsretten understreker at de ikke har vurdert hvilket tilbud som er det beste for Hanne. Dette ligger utenfor domstolens mandat:

«Hvilket tilbud HH skal gis er det opptil kommunen å avgjøre, så lenge tilbudet tilfredsstiller kravene i pasient- og brukerrettighetsloven».

Hanne Hjorteland hos IAA

Hanne Hjorteland balanserer hele tiden på grensen mot sterk utagering. Hun er en av Norges mest krevende autister å håndtere.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Kommunen har satt av en plass til Hanne i Austbø bofellesskap. Foreldrene nekter fortsatt å skrive under på overflyttingen siden de har mistet all tillit til at Stavanger kommune klarer å håndtere datteren.

Forhistorien ikke relevant for retten

Da hun sist var i kommunens omsorg ble en rekke ansatte fraktet til legevakten fordi Hanne bet seg fast i dem.

De ansatte reagerte med å rive henne i håret ved minst ti dokumenterte anledninger, noe kommunen nå er under politietterforskning for.

Politiadvokat Erik W. Rand i Sør-Vest politidistrikt sier at de avventer en uttalelse fra fylkesmannen i Rogaland før videre etterforskningsskritt vil bli vurdert.

Gulating lagmannsrett mener det som har skjedd med Hanne i kommunal regi ikke er relevant for hva som kan forventes i framtiden:

«Det er ikke grunnlag for en påstand om at tilbudet på Austbø vil ikke vil være forsvarlig fordi tilbudet i Rektor Oldens gate ikke var forsvarlig», står det i dommen.

Ankes videre

Dommerne mener pårørendes rett til brukermedvirkning ikke betyr at de ubetinget kan bestemme bo- og behandlingstilbud.

Hanne Hjorteland og moren Hilde

Hilde Hjorteland, Hannes mor, kjemper videre for datterens framtid.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dommen blir anket til Høyesterett, sier advokat Sigurd Klomsæt, prosessfullmektig for familien Hjorteland.

Han mener blant annet at vitneførselen i lagmannsretten viste at Austbø bofellesskap ikke er faglig kvalifisert til å ta over en så tung bruker som Hanne.

– Krenker ikke menneskerettighetene

– Lagmannsretten slår fast at tilbudet på Austbø bofellesskap er forsvarlig, og at en overflytting dit ikke krenker menneskerettighetene. Dette er i tråd med tingrettens konklusjon, som etter statens syn var riktig, sier Kaija Bjelland, advokatfullmektig hos regjeringsadvokaten.

Bjelland sier det ikke er vanskelig å forstå familien Hjortelands bekymring, etter at kommunen tidligere ikke leverte et godt nok tilbud.

– Det nye planlagte tilbudet skiller seg imidlertid vesentlig fra dette, og verken ting- eller lagmannsrett har vært i tvil om at det er forsvarlig, slår hun fast.

Kommunen nekter

Psykolog Jens Skaar hos IAA sier at den private institusjonen ikke lenger kan finansiere Hannes opphold siden kommunen har sluttet å betale.

IAA har nå bedt kommunen om å komme på banen med et tilbud til Hanne før helgen.

Kommunen nekter dette så lenge foreldrene ikke vil skrive under på overflytting.

– Situasjonen er helt fastlåst, sier advokat Sigurd Klomsæt.

Artikkelen ble oppdatert 12. april med kommentarer fra regjeringsadvokaten.