Hopp til innhold

– Det handler ikke om samfunnsansvar

– Kravet mot ConocoPhillips er foreldet, og de kan heller ikke stilles til ansvar for AF Decoms virksomhet, var beskjeden fra advokaten da oljeselskapet forklarte seg i retten i dag.

Sigurd Knudtzon og Frode A. Innjord

ConocoPhillips' advokat Frode A. Innjord (til høyre) avviser Raunes fiskefarm og Sigurd Knudtzons påstander om at ConocoPhillips har ansvar for opphugging som har skjedd i Vatsfjorden.

Foto: Erik Waage / NRK

– Denne saken handler ikke om ConocoPhillips tar samfunnsansvar eller ikke. Den gjelder om ConocoPhillips skal ta ansvar for andres virksomhet, sa Frode A. Innjord da han innledet oljegigantens forsvar i retten i dag.

Frode A. Innjord

Frode A. Innjord.

Foto: Erik Waage / NRK

Oljeselskapet er tatt til retten av Raunes fiskefarm som mener opphugging gamle deler fra Ekofisk-plattformen har forurenset Vatsfjorden og området rundt.

Avviste både ansvar og forurensning

ConocoPhillips er operatør og rettighetshaver for Ekofisk-gruppen. Etter flere rettsrunder mot opphuggingsbedriften AF Decom, uten hell, har fiskefarmen nå bedt oljeselskapet som eide delene stå til ansvar.

Sigurd Knudtzon, advokat for Raunes fiskefarm, brukte store deler av sin innledning mandag til å anklage ConocoPhillips for ikke å ta samfunnsansvar. Han mente også at selskapet ikke fulgte opp AF Decom, som skulle hugge opp deler som kunne inneholde miljøgifter, blant annet kvikksølv.

I retten tirsdag avviste advokat Innjord at selskapet har ansvar for delene etter at de er levert til opphuggingsbedriften. Han avviste også at det har foregått forurensing av særlig betydning.

– Trygt å bygge lekeplasser og dyrke grønnsaker

– Når det gjelder støv, kan man se på prøvene tatt av området rundt at det ikke har foregått noe forurensing av betydning. Man kan fortsatt bygge lekeplasser og dyrke grønnsaker med de mengdene som er påvist, sa Innjord i retten.

Innjord understrekte at fiskefarmen like godt kunne gått til sak mot oljeselskapet den gang de tok AF Decom til retten. Nye opplysninger har ikke noe å si for saken, mener han.

Den gang gikk det fiskefarmens vei i tingretten, mens AF Decom medhold i lagmannsretten. En dom som også bør gjelde ConocoPhillips, mener selskapet.

Erkjenner kvikksølvutslipp

Til tross for at ConocoPhillips mener de ikke kan stå til ansvar for de gamle delene etter at de er levert, erkjenner de at delene kan, og har inneholdt farlig avfall.

I 2005 og 2006 ble det sluppet ut mer kvikksølv enn tillatt da AF Decom skylte ut av gamle rør fra Ekofisk, en hendelse som ble rapportert til Fylkesmannen.

– Det begynner å bli lenge siden hvis man har foreldelse i bakhodet, sier Innjord.

Han påpeker videre at det ikke har vært utslipp over verdiene siden, og at AF Decom var forpliktet i kontrakten med oljeselskapet til å identifisere farlige stoffer før de satt i gang med opphuggingen.

Når saken nå behandles på nytt påpeker ConocoPhillips at det ikke er noen ny skade fiskefarmen vil ha erstatning for, men at det er akkurat samme sak som ble ført mot AF Decom i sin tid.

– Har valgt å holde til i industriområde

– De nye opplysningene viser ikke at risikoen for forurensing fra virksomheten er større enn det som tidligere måtte påberopes, snarere tvert imot, hevder Innjord.

Ifølge oljeselskapets forsvar har Raunes fiskefarm ikke tatt ansvar for sin egen virksomhet når de holder til i et industriområde – med de ulempene det medfører.

Saken fortsetter i Stavanger tingrett denne uken. I første rekke skal retten avgjøre om kravet er foreldet. Hvis retten kommer til at det er grunnlag for videre forhandlinger, fortsetter saken i slutten av mars.