NRK Meny
Normal

– Eldre må betale mer

Fredag legger rådmannen frem budsjettforslaget for neste år i Stavanger. Politikere tror pensjonister må betale mer for kommunale vedferdstjeneser i årene fremover.

På sykehjem

Bedre pensjonsgrunnlag vil medføre at fremtidens eldre må betale mer av regningen for offentlige velferdstjenester mener politikere.

Foto: Colourbox

Per A. Thorbjørnsen

Levekårspolitiker Per A. Thorbjørnsen tror det blir flere helsetjenester som Stavanger-innbyggerne etter hvert må betale for selv.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi må tenke oss grundig om vi ikke har kommet dit hen at det er flere tjenester innenfor helse som vi må betale for.

Det sier levekårspolitiker Per A. Thorbjørnsen til NRK før Stavanger-rådmannen fredag legger frem budsjettforslag for 2013.

Både politikere og helsebyråkrater tror eldre i fremtiden må betale for tjenester som i dag er gratis.

– Økt grad av differensiering

Likevel tror ikke Thorbjørnsen at det vil svekke kvaliteten på den kommunale omsorgstjenesten.

– Det vil nok bli en større grad av økt differensiering. De med mindre pensjonsinntekter kommer til å betale mindre for tjenester enn de som har betydelige høyere inntekter, sier Thorbjørnsen.

– Og jeg tror det også vil gjelde for tjenester som man ikke betaler særlig for i dag, legger Venstre-politikeren til.

Fått med seg Iris-rapport

Han har fått med seg at forskere ved Iris mener at unge må prioriteres foran de eldre for å sikre fremtidens velferd i regionen .

Rapporten konkluderer at pengene i større grad må brukes på oppvekst og skole fremfor å investere i bygg og heve standarden for eldre.

Et langt bedre pensjonsgrunnlag og økte formuer vil medføre at fremtidens pensjonister og eldre vil måtte betale mer av regningen for offentlige velferdstjenester.

Stavanger har ligget lavere på egenbetaling for omsorgstjenester enn andre byer, men det ble brått endret i fjor. Prisene økte radikalt, spesielt for dem med høyere pensjonsinntekter.

– Vil komme et press

Per Haarr

Direktør for levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier det vil komme et press i forhold til hvordan helsetjenesten skal betales.

Foto: Erik Waage / NRK

Det er likevel ikke trolig at rådmannen foreslår en tilsvarende økning i Stavanger-budsjettet for neste år.

Men om få år slår eldrebølgen inn for fullt, eldre som har et pensjonsgrunnlag som mange av dagens pensjonister bare kan drømme om.

– Presset på helsetjenesten vil bli større i årene som kommer og det er også veldig store forventninger ute hos folket. Derfor vil det komme et press, sier levekårsdirektør, Per Haarr, i Stavanger kommune.

– I forlengelsen av dette vil det helt sikkert melde seg en diskusjon om hvordan dette skal betales.

Hvilke konsekvenser den økte betalingsevnen blant fremtidens pensjonister får for egen betaling og nivå på helse og omsorgstjenester, er i første rekke et politisk spørsmål mener han.