NRK Meny
Normal

– Bygg fleire bustader på Forus

Det går mot trafikkaos når talet på arbeidsplassar på Forus blir dobla dei neste 15 åra. – Løysinga blir å bygga bustadar i Forus-området, meiner Helge Solum Larsen (V).

Forus og Solum Larsen

Helge Solum Larsen (V) tar til orde for meir bustadbygging på og ved Forus.

I dag arbeider 35.000 menneske i næringsparken på Forus. I løpet av 15 år er det forventa at dette talet er dobla.

Då seier det seg sjølv at det kjem til å bli store trafikale utfordringar i området, dersom det ikkje blir sett i verk tiltak.

– Kan bygga både på og rundt Forus

For å hindra at alle reiser til og frå Forus kvar dag meiner Solum Larsen at det må bli bygd bustadar i området – nær alle arbeidsplassane.

– Dette er store moglegheiter til å bygga bustadar både på Forus og i nærleiken, seier nestleiaren i Venstre.

Han viser til at ein alt i dag ser tendensar til overbelastning av vegnettet i eit område med minimale kollektivtilbod.

Vil ha betre busstilbod

Også ordførar i Sandes, Stanley Wirak (Ap), erkjenner at veksten på Forus skaper utfordringar.

– Nå gjeld det å arbeida for fullt for å få til eit betre kollektivtilbod til Forus, seier han, og legg til:

– Problemet i vår region er at me diskuterer og diskuterer, utan at noko blir vedteke. Nå må me bli einige om å gjera noko med trafikk-utfordringane, seier han.

Fylket kan bremsa kommuneplanar

Men også fylkeskommunen vil ha eit ord med i laget i Forus-debatten. Dei meiner det nå har blitt så mange negative konsekvensar av Forus-veksten at dei vil legga inn endringar i regionalplanen for området.

– Planen skal ut på høyring til våren, og det kan bety at fylkeskommunen går inn for andre ting enn det kommunane vil, seier plansjef Christine Haver.