NRK Meny
Normal

Etterlyser buss til tusenvis

Kontorer til tusenvis, men nesten ikke kollektivtilbud blir situasjonen når det nå bygges ut i stor stil på Forus vest.

Det vil bli stort beov for buss til og fra Forus

De nye tomtene på Forus vest vil betyr tusenvis av kontorplasser. Nå etterlyser næringsparken kollektivtilbud til disse.

Foto: Forus nærignspark/Ståle Frafjord

Stein Racin Grødem

Stein Racin Grødem i Forus næringspark etterlyser kollektivtilbud til kontorbyggene på Forus vest.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Nye kontorbygg i milliardklassen med plass til tusenvis av ingeniører, teknologer og andre flinke folk dukker opp som paddehatter på Forus.

– Vi har regnet litt på hvor mange arbeidsplasser det vil komme i på eiendommene som det i dag bygges på i Sola-delen av Forus, og kom frem til at det er ca. 4 000. Hovedtyngden vil ligge i Kanalsletta nede ved golfbanen, sierleder for Forus næringspark, Stein racin grødem.

Men bybanen er flere år unna og bussene som går forbi de nye kontorbyggene er få, nå vil næringsparken ha bedre kollektivtilbud så fort som mulig.

– Infrastrukturen på vei er ikke god nok til at man kan håndtere den veksten som kommer nå, det må gjøres en jobb med å få opp kollektivtilbudet her, sier Grødem.

Bare mulig med bil

Bare i tre kontorbygg langs Åsenvegen på Forus vil det komme 2000 kontorplasser om ett til tre års tid. Også sør for den mye omtalte Ikea-tomten kommer det og et hundretall kontorplasser, men de må komme seg til jobb med bil.

Les også: Tolv nye trafikklys skal få bussen fram på Forus

– Det er det som er noe av utfordringen på Forus vest. Deler av dette området er bare mulig å betjene med bil, sier samferdselssjef i Rogaland, Gunnar Eieterjord.

Til nå er de største tomtene på Forus vest solgt, og navn som Apply, Subsea 7, Kruse Smith, Fabricom og Petrolink flytter snart inn. Pål Njørheim i K2 Stavanger er byggherre for tre av byggene, og han forteller at det ikke er parkering nok til alle.

Forus vest

Det bygges i stor stil langs Åsenvegen på Forus vest.

Foto: Tor Andre Eide/Hinna Park

Les også: Bussbanen kan overta for bybanen

– Det er regulert med omkring en parkeringsplass per 100 kvadratmeter, og det betyr at vi vil få parkering nok til 50 til 60 prosent, sier Njærheim.

Og det betyr at resten må kjøre kollektivt.

Venter på bybanen

Gunnar Eiterjord

Gunnar Eieterjord kan ikke love kollektivtilbud til alle.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Flere av de nye byggene ligger langs den planlagte bybanetraseen på tvers av Forus. Men bybanen er omstridt, og om den vedtas vil det ta flere år før den er på plass.

Les også: Fortsatt bompenger etter nyttår

– Du er ikke redd for at folk vil få etablerte reisevaner med bil som blir vanskelig å endre før et tilbud er på plass?

– Jo, men hvis man lager en arbeidsplass med tusen mennesker der, og en der, så er det umulig å skulle lage et konkurransedyktig tilbud til hver enkelt arbeidsplass, sier Eieterjord.

Les også: Flere x-ruter fra sentrum til Forus

Han vil heller at kontorlokaler bygges lenger øst, mot Luraområdet hvor det allerede er mye kollektivtrafikk og nærhet til tog.

Tomtekart Forus Vest

Det er spesielt langs veien ved Sola golfklubb at det nå bygges stort. Også nord (øverst til høyre i bildet) vil det komme kontorer.

Foto: Forus næringspark

Ikke klart tidsnok

Men kontorlokalene på Forus vest er allerede i byggefasen, og både langs E39 og nærmere Sola vil det dukke opp store bygg i nær fremtid. Nå håper næringsparken at det planlagte tilbudet som kan dekke opp noe av behovet kommer snart, men tidsnok, det tviler Grødem på.

Les også: Her skal bybanen gå

– Jeg tror ikke de klarer det tidsnok nei, men hvis de får litt tid på seg så kan det være de greier det.

Kolumbus som kjører bussene i Rogaland sier til NRK at de kan være oppe å gå med en ny rute i løpet av 45 dager om de får bestilling av operatøren.