Sikker på Ikea-nybygg

Til tross for nei fra Miljøverndepartement og fylket er både Ikea og Forus næringspark sikre på at det blir nytt Ikea-varehus på Forus.

Forus vest med Ikea

Eiendomsjef i ikea, Bård Stang-Lund Valasjø er sikker på at det blir nybygg på Forus i løpet av noen år.

Foto: Tora Andre Eide/Ikea/NRK

Langs motorveien fra Stavanger til Sandnes graves det for fullt. Det første som møter deg når du kommer til Forus er den store, tomme tomta på høyre side, Ikeatomta.

Departementsnei

Striden om Ikea-tomta, eller C1-tomta, som den egentlig heter har vart lenge, og sommeren 2010 kom det et rungende nei fra Miljøverndepartementet. Erik Solheim ville ikke ha noe nytt Ikea-varehus så langt fra kollektivtilbudet. At tomta ikke er med i fylkesdelplanen hjalp heller ikke.

Les også: Miljøverndepartementet avgjør IKEA-krangel

Men Ikea kjøpte tomta, og på nabotomtene dukker det snart opp både trykkerier og oljeserviceselskaper. Nå setter de sin lit til at fylkesdelpanen skal ut på høring igjen.

– Det er jo dette vi har håpet på. Vi kjøpte tomten med tanke på at dette blir lagt inn i den fylkesdelplanen som skal rulleres, og at det blir vedtatt, sier eiendomssjef i Ikea, Bård Stang-Lund Valasjø.

Også leder for Forus næringspark, Stein Racin Grødem er sikker i sin sak.

– Planene som ligger der nå tillater ikke at Ikea får bygge på tomta nå. Men jeg tror at det er en vilje til å endre gjeldene planer så vi kan ta i mot Ikea, sier Grødem.

Utsnitt av tomtekart for Forus vest

Ikeatomten troner i den nordlige enden av Forus vest. Sørover langs E39 kommer det snart flere kontorer, også lenger sør langs Åsenvegen blir flere arbeidsplasser.

Foto: Forus næringspark

Les også: Sultne IKEA-kunder

Les også: IKEA skal etablere seg i Tromsø

Håper på endring i planene

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, eller som den nå heter, regionalplan, er brukt som argument for at C1-tomta ikke skal brukes til Ikeavarehus. Denne planen ble vedtatt i 2001, og det betyr at den nå skal opp til rullering, og da kan det komme endringer.

Men…

– I regionalplanforslaget så ligger det ikke inne noen endringer for det området, sier plansjef i fylkeskommunen, Christine Haver.

Hun forteller videre at det betyr at situasjonen for tomta er den samme som da Miljøverndepartementet sa nei i 2010.

– Kan det gjøres endringer, eller er planen låst nå?

– Planen skal politisk behandles og sendes på høring. Det er åpent for innspill både fra kommuner og private å komme med innspill, sier Haver.

Og dette gjør at Ikea er sikker på at de vil bli hørt.

– Vi er klare over at det kan ta noe tid, i og med at rullering av fylkesdelplaner i Rogaland tar veldig lang tid, sier Valasjø.

– Har dere troen på at det blir Ikea på C1-tomten?

– Ja, vi har troa.

Forus vest med Ikea

Det bygges i stor stil på Forus vest, og Ikea er bare et av prosjektene som er planlagt. Forus næringspark anslår at det vil bli mer enn 4000 menensker som får arbeidsplassen sin her.

Foto: Tor Andre Eide/Hinna Park/montasje NRK