NRK Meny
Normal

Borgli: – Andre veiprosjekter må vike

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, er krystallklar på at Gandsfjord bru skal inn i den nye bompengepakken. Han mener at andre veiprosjekter må vike.

Gandsfjorden

Ei bro over Gandsfjorden vil koste 7,5 milliarder kroner. Det blir for dyrt for den nye bompengepakken.

Foto: Asbjørn Sanda

– Dersom bro over Gandsfjorden ikke blir tatt med i bompengepakken, har både velgere og bystyret i Sandnes blitt villedet i denne debatten om bompenger. Det har hele tiden blitt lokket med at broen er et viktig prosjekt, sier Pål Morten Borgli (FrP).

Pål Morten Borgli

– Dersom bro over Gandsfjorden ikke blir tatt med i bompengepakken, har både velgere og bystyret i Sandnes blitt villedet, sier Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes.

Foto: NRK

Varaordføreren i Sandnes vil ikke akseptere at byggingen av bro over Gandsfjorden ikke blir med i den nye bompengepakken for Nord-Jæren.

Veiprosjekter for 25 milliarder kroner er tatt med i bypakken som vil gjelde fra 2017. Gandsfjord bru, som er anslått å koste 7,5 milliarder kroner, vil ikke hente finansiering fra pakken.

Viktig for byutvikling

– Gandsfjord bru er så viktig i den langsiktige byutviklingen på Nord-Jæren, og det trodde jeg alle her var enige om. Men nå prøver noen å få dette prosjektet ut, og det kan vi ikke akseptere, sier Borgli.

Han mener at andre prosjekter må vike for broen, men vil ikke spekulere i hvilke prosjeter som må bort.

– Her blir det kamp om prosjektene, og vi mener at vi må prioritere vekk noe. Bystyret har sagt at Gandsfjord bru må med i pakken, hvis ikke er vedtaket fra bystyret i Sandnes å anse som ugyldig, sier Borgli.

Foreslår privat løsning

Ellen Solheim i KrF trekker seg fra gjenvalg til fylkeskommunen

Ellen Solheim i samferdselsutvalget stiller spørsmål ved hvordan Sandnes kommune vil finansiere Gandsfjord bru.

Foto: Bitmap/Markus/KrF

– Da stiller jeg spørsmål ved hvordan Sandnes har tenkt å finansiere dette, er svaret fra Ellen Solheim (KrF), leder for samferdselsutvalget i fylket.

Hun støtter Stavanger-politikernes forslag om å droppe broen.

– Det som blir sagt i møtet i dag er at andre prosjeter må ut, og da snakker vi om prosjekter i størrelsesorden 7,5 milliarder kroner. Det vil berøre andre kommuner, og det kan jeg ikke gå med på, sier Solheim.

Hun foreslår en egen bompengeløsning for finansieringen av broen.

– Da kan det tenkes at private bygger broen og at den blir nedbetalt med bompenger, og at staten tar over om 25-30 år, sier Solheim.

– En forutsetning at broen er med

Janne Johnsen

– Alle steiner skal snus, så får vi se hva vi lander på til slutt, sier fylkesordfører Janne Johnsen om den nye bompengepakken.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Selv om tidsperspektivet kan bli enda lengre, ser ikke Solheim rom for broen i bypakken for 2017.

– Vi har kommet såpass langt med denne pakken, og er avhengige av å kvalitetssikre den, ellers blir vi forsinket med hele den nye bompengepakken. I den ligger prosjekter for 25 milliarder som er viktige for hele regionen vår, sier hun.

I følge Borgli er kravet om bro over Gandsfjorden et udiskutabelt emne for Sandnes kommune.

– Det er vår forutsetning at Gandsfjord bru må inn i pakken. Sandnes er uenige i at bilistene skal påføres nye bompenger, så da er altså bompengeordningen avviklet i 2017, sier Borgli.

Fylkesordfører Janne Johnsen ønsker ikke å ta stilling til om Gandsfjord bru skal inn i bompakken.

– Alle steiner skal snus, så får vi se hva vi lander på til slutt. Hvilke prosjekter, hvor store takster og hvilke rabatter som skal med i pakken er slikt vi skal bruke masse tid på å komme til enighet om i desember, sier Johnsen.