Normal

Sier nei til asylmottak på Dale

Å gjenåpne Dale i Sandnes som asylmottak vil koste mellom 15 og 20 millioner kroner, ifølge eierne. Akuttplasser kan opprettes rimeligere, men UDI ønsker per i dag ikke slike utenfor østlandsområdet.

Dale mottakssenter, asylmottak

Bygningene på Dale i Sandnes, som en gang var psykiatrisk sjukehus og seinere asylmottak, har forfalt i mange år. Hero Norge, som drev mottaket, mener det er uaktuelt å flytte inn igjen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det tror jeg er veldig lite realistisk. Vi hadde en veldig krevende og kostbar prosess med å flytte ut fra Dale, sier Tor Brekke.

Tor Brekke

Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge mener Dale er uaktuelt, men vil gjerne gjenåpne asylmottak i Stavanger.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

Han er administrerende direktør i Hero Norge, som driver flest asylmottak i Norge. Hero drev mottaket på Dale inntil de siste asylsøkerne flytta ut derfra i fjor.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak har ivret for å gjenåpne mottaket.

Men lokalene har forfalt i lang tid, og ifølge daglig leder Svend Erik Haavik i Dale Eiendomsutvikling, som forvalter eiendommen på vegne av Rogaland fylkeskommune, vil det koste mellom 15 og 20 millioner kroner å sette dem i forsvarlig stand.

Velger heller Stavanger

Utlendingsdirektoratet har utlyst 7500 nye mottaksplasser, 1500 av dem på Vestlandet, for å ta imot den store mengden flyktninger og asylsøkere.

Men Dale er altså ikke blant stedene Hero Norge vurderer når de nå jobber på spreng med å få på plass anbud innen søknadsfristen 1. oktober.

Demonstrerte mot nedleggelse av asylmottaket

I fjor var det demonstrasjoner i Stavanger mot vedtaket om å legge ned asylmottaket.

Foto: NRK

Derimot kan Stavanger få tilbake det desentraliserte mottaket som ble lagt ned for ett år siden.

– Der har vi veldig lyst til å gjenåpne. Stavanger gjør en kjempeflott innsats med bosetting, og i tillegg er de positivt innstilt til en mottaksetablering, sier Brekke.

– Formidabelt stemningsskifte

I Rogaland driver Hero i dag mottak i Hå, Strand, Haugesund og Sandnes. I Hå og Strand er kapasiteten allerede utvida med 60 plasser på hvert sted, pluss at Hå har fått en ny avdeling for 40 enslige mindreårige.

Tor Brekke vil ikke si hvilke andre kommuner de jobber med, men understreker at de møter positiv vilje.

– Det er faktisk en stor glede å jobbe med dette nå. Ofte er mottaksetablering litt kontroversielt og vanskelig, men nå har det vært et formidabelt stemningsskifte, så vi opplever veldig mye velvilje både fra kommuner og huseiere, sier han.

Akuttplasser bare på Østlandet

Et alternativ til vanlig asylmottak, er et rimeligere opplegg for akuttinnkvartering.

Det er i alle fall teoretisk mulig på Dale, sier Haavik i Dale Eiendomsutvikling.

– Dette er bygg som har noenlunde toalettforhold, ganske dårlige sanitærforhold ellers og ingen kokemuligheter. Det er klart du kan etablere noe midlertidig hvis alternativet er telt eller enda verre boforhold.

Stanley Wirak

Sandnes-ordfører Stanley Wirak håper ennå på asylmottak på Dale. Men UDI gir ham ikke mye håp.

Foto: ODD RUNE KYLLINGSTAD / NRK

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier at kommunen i så fall vil stille med helsetjenester, barnehager og andre kommunale oppgaver.

Men også det er uaktuelt nå. Seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDI sier til NRK at de per i dag bare vil ha midlertidige innkvarteringsplasser i østlandsområdet.

Det er fordi de nyankomne skal gjennom prosesser i Oslo som registrering og helsesjekk, sier Tor Brekke i Hero Norge.

– Men sånn som ankomstbildet er nå, øker behovet for akuttinnkvartering nærmest dag for dag. Derfor må vi regne med at den radiusen en jobber med, fort kan utvides, legger han til.