Hopp til innhold

40 ansatte sluttet i reklamebyrå: – Vi blir slitt ut, eller ødelagt

I reklamebyrået Call2action har 40 personer sluttet de siste to årene. Det er nesten en total utskifting av alle ansatte. Mange har blitt sykmeldt på grunn av konflikt på arbeidsplassen.

Call2action i Stavanger

Call2action har totalt 50 ansatte fordelt på tre kontorer. Minst 40 personer har sluttet i løpet av to år, og mange av disse ble sykmeldt under sin tid i bedriften.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

NRK har vært i kontakt med 15 tidligere og nåværende salgsansatte i Call2action i Bergen og Stavanger. Samtlige av disse ble sykmeldte under sin tid i bedriften.

Call2action er et reklame- og mediebyrå som ble stiftet i Stavanger i 2013. Bedriften har kunder over hele landet, og har 50 ansatte fordelt på tre kontorer. I tillegg til hovedkontoret i Stavanger, holder de til Bergen og Fredrikstad.

NRK har sett flere legeattester som beskriver miljøet på arbeidsplassen. Hvordan konfliktnivået har ført til fysisk og psykisk sykdom for flere av de ansatte.

– Det å være nyansatt der føles litt som å være et par sokker. Enten blir vi slitt ut, eller så blir vi ødelagt, sier en av dem NRK har snakket med.

Utdrag fra legeattestene

En oversikt som NRK har utarbeidet, viser at minst 40 stykker har sluttet i løpet av de siste to årene av ulike årsaker. Flere av disse har sluttet på grunn av sykdom. Her er noen utdrag fra legeattester skrevet av fire forskjellige fastleger i Bergen og Stavanger.

«Jeg bekrefter med dette at det er min medisinske vurdering at (xx) har fått symptomer på psykisk sykdom av sin jobb i Call2action.»

«Som fastlege for pasienten bekrefter jeg at (xx) har fått sterke psykiske reaksjoner som følge av konfliktnivå i bedriften (...) Call2action.»

«Det bekreftes at pasienten har vært sykmeldt i perioden (...) grunnet sykdom sett i sammenheng med vanskelige arbeidsforhold.»

«(…) pasienten har vært sykmeldt grunnet uverdige forhold på arbeidet som har ført til sykdom.»

Synes gjennomtrekken har vært for stor

Ledelsen i Call2action sier at gjennomtrekken har vært altfor stor. Antallet sykmeldte er også høyere enn ønskelig. De erkjenner at de har registrert at noen tidligere ansatte ytrer misnøye mot arbeidsmiljøet. Dette mener de er beklagelig, men sier de har tatt grep.

– I løpet av det siste året har vi gjort en rekke ekstratiltak for å legge forholdene til rette for å skape et bedre arbeidsmiljø i salgsavdelingene våre, sier Stein Hammer, administrerende direktør i Call2action.

Call2action i Stavanger

Alle NRK har snakket med forteller om en ledelse som trakasserer og forskjellsbehandler de ansatte.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Mener de ble trakassert av ledelsen

Historiene som blir fortalt til oss fra de 15 vi har snakket med, er mange. Alt fra utskjelling og mobbing i plenum. Oppsigelser uten forvarsel. Krenkende kallenavn laget av sjefen. Seksuell trakassering. Ulønnet overtidsarbeid og utestående bonusutbetalinger.

– Jeg sitter igjen med følelsen av at jeg har blitt frarøvet et år av livet mitt. Jeg trodde jeg hadde funnet drømmejobben, så ble jeg ødelagt, sier «Synne» (27), en nåværende ansatt.

Hun er for tiden sykmeldt. I Call2action har ansatte jobbet under en ledelse som kunne stå foran alle og skjelle ut folk som hadde gjort noe feil. Eller henge dem ut i en felles Facebook-gruppe, ifølge de NRK har pratet med.

– Sjefen finner svakhetene dine og påpeker disse foran alle. Det kan blant annet være kommentarer på utseende. Det er psykisk terror, sier «Idun».

Alle ønsker å være anonyme fordi de frykter konsekvensene av å stå frem.

– Jeg ville ikke anbefalt min verste fiende å jobbe der en gang. Jeg er overrasket over hvor lenge de har fått holde på på denne måten, sier «Gunnar».

– Vi kjenner oss ikke igjen

NRK har vært i kontakt med Call2action. Ledelsen i både Bergen og Stavanger har fått forelagt alle konkrete beskyldninger.

Administrerende direktør Stein Hammer synes det blir vanskelig å kommentere enkelthendelser, da kildene er anonyme. Derfor svarer han på beskyldningene på et generelt grunnlag. Påstandene om ledelsens opptreden og brudd på arbeidsmiljøloven kjenner han seg ikke igjen i.

– Vi er av en fundamentalt annen oppfatning hva gjelder kildenes fremsatte beskyldninger, skriver Hammer i en e-post.

Ifølge Hammer, er ledelsen kun kjent med ett tilfelle av varsling som har blitt håndtert i henhold til interne rutiner og gjeldende regler. Han mener bedriften har klare interne instrukser som skal sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

– Call2action har selvfølgelig en nulltoleranse for enhver form for trakassering og mobbing på arbeidsplassen, sier Hammer.

Fagforeningen har aldri hørt om lignende

Det er mange regler og retningslinjer for arbeidsmiljø Norge. I arbeidsmiljøloven stilles det blant annet krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Der står det at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Anne Lise Thorske

Regionkontorleder i fagforeningen Handel og Kontor, Anne Lise Thorske, sier hun er sjokkert over det NRK forteller henne om Call2action.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Det høres helt grusomt ut! Mye av det de ansatte forteller om er trakassering, og det går på lovverket. Trakassering er ulovlig, sier Anne Lise Thorske, regionkontorleder i fagforeningen Handel og Kontor.

Noen av de ansatte i Call2action er fagorganiserte i Handel og Kontor, men det er ikke vanlig i reklamebransjen generelt.

– Vi er ikke på innsiden i reklamebransjen, fordi det er en bransje der få velger å fagorganisere seg, sier Thorske.

Regionkontorlederen har aldri i sin karriere hørt om en bedrift der det er såpass stor gjennomtrekk av fulltidsansatte.

– Jeg blir veldig overrasket når jeg hører det. Min oppfordring til de ansatte er å fagorganisere seg og stå samlet, sier Thorske.