NRK Meny
Normal

330 vil fortsatt ha hovedbase på Sola

330 skvadronen mener selv at Sola er best egnet som hovedbase. Dette til tross for at det er lang avstand til Luftforsvarets ledelse.

AgustaWestland AW 101 og Svein Tore Pettersen

Svein Tore Pettersen, skvadronsjef i 330 (innfelt), og en modell av helikopteret som trolig blir det nye redningshelikopteret i Norge.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det er oppe til vurdering hvor 330-skadronens hovedsete skal ligge. Som svar i en høringsuttalelse skriver sjef for 330 skvadronen at Sola er den mest robuste og rimeligste løsningen. Det at simulatoren er lagt til Sola trekkes også fram.

Bodø nr 2. Rygge og Ørland frarådes

– 330 skvadronen er av den oppfatning at Sola, til tross for avstand til Luftforsvarets ledelse, er den totalt sett mest egnede base for OT&E, implementering og plassering av skvadronledelse under implementeringsfasen. Bodø er skvadronens 2. alternativ, men ikke et anbefalt alternativ. Rygge frarådes grunnet operativ lite egnethet samt for stor usikkerhet rundt beredskapsbase/kompaktbase løsningene. Ørland er ikke tilstrekkelig utredet for dette formålet, og en slik utredning vil være utsettende i tid for prosjektet, skriver oberstløytnant Svein Tore Pettersen som er sjef 330 skvadronen.

Han skriver at skvadronen snmoder om at momentene blir tatt hensyn til i den videre arbeidet som skal lede til en anbefaling.

– Det er viktig at det blir lagt best mulig til rette for å kunne gjøre en effektiv, faglig profesjonell og mest mulig tidsbesparende implementeringsfase. 330 skvadronen anbefaler at OT&E og Implementering av NAWSARH blir lagt til Sola. Med dette følger at ledelsen i denne fasen også blir værende på Sola, skriver Pettersen.

Nye redningshelikoptre på vei

Like før jul kjøpte justisminister Anders Anundsen 16 nye redningshelikoptre til en totalkostnad nær 17 milliarder kroner fra Agusta Westland.

Disse nye helikoptrene skal ta over for dagens SeaKing, som er klar for pensjon, og 330-sjefen har tidligere sagt at han gleder seg stort til 2017 når de nye helikoptrene skal være på plass.