Fredede måkeunger kjørt i hjel av fôrhøster

Over 30 rødlista fiskemåker døde da Hydro Karmøy klippet plenen på feil tidspunkt i sommer. Men bedriften slipper straff.

Plenen foran Hydros hovedinngang

Denne plenen foran inngangen til Hydro Karmøy skal ikke klippes i hekkeperioden, Ved en misforståelse skjedde det likevel.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Dette er trist og tragisk. Dette skulle ikke skje, sier naturforvalter Peder Christiansen i Karmøy kommune.

Død måkeunge

En av måkeungene som måtte bøte for livet da plenen utenfor Hydro Karmøy ble klippet.

Foto: Privat

Den 8. juli i sommer oppdaget en representant fra Karmøy ringmerkingsgruppe at gresset på plenen like foran hovedinngangen til Hydro Karmøy var blitt slått.

I gresset ble det funnet over 30 døde måkeunger av arten fiskemåke. Fiskemåken kom i 2010 på rødlisten over truede fuglearter og er dermed fredet.

I Rogaland er bestanden redusert med 90 prosent de siste 30 årene, og i dag er det bare cirka 200 fiskemåkepar igjen i fylket.

Peder Christiansen

Naturforvalter Peder Christiansen i Karmøy kommune synes hendelsen er tragisk, men roser bedriften for hvordan saken ble håndtert i etterkant.

– En misforståelse

– Det er et brudd på de avtalene kommunen og ringmerkingsgruppa har med Hydro, men jeg vil også gi honnør til bedriftsledelsen ved Hydro Karmøy for måten de har håndtert saken på i etterkant, sier Christiansen.

Hydro Karmøy har avtale med flere lokale bønder om å slå gress både inne på anlegget og utenfor. På enkelte steder skal det ikke slås i måkenes hekkeperiode, men det var det som skjedde denne gangen, forklarer informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro.

– Hendelsen skjedde som følge av dårlig kommunikasjon. Hydro tok umiddelbart aksjon og har sørget for at rutinene for å slå gresset nå er bedre slik at vi kan forhindre at dette skjer igjen, sier Molland.

Ikke politianmeldt

May Britt Jensen

Fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen vil ikke politianmelde forholdet.

Både Karmøy kommune og Fylkesmannen i Rogaland har anledning til å anmelde forholdet til politiet. Fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen sier Fylkesmannen har vurdert dette, men latt være.

– Hydro har ryddet opp på en forbilledlig måte, og hendelsen vil forhåpentligvis skjerpe det ansvaret Hydro har for måkene. Men hvis dette var en fugl som var sterkt truet, måtte vi nok tenkt oss om en gang til angående en anmeldelse, sier Jensen.

– Betyr dette at det er fritt fram i forhold til disse fredede måkene?

– Nei. Alle hekkende fugler, og hi med unger i, har vern gjennom lovverket, så det er absolutt ikke fritt fram, avslutter Jensen.