Hopp til innhold

15 prosent av byggene i kommunen er ulovlige: – Ingen grunn til å tro at de er unike

Karmøy har funnet over 3000 ulovlige bygg på ett år, og regner med at det er 3000 til som ennå ikke er kartlagt. Ifølge kommunaldepartementet er det ingen grunn til å tro at de er unike.

Garasje og ny støttemur
Garasje og gammel støttemur

Kommunen regnet denne støttemuren til å være så dårlig at garasjen stod i fare for å rase utover veien. De endte til slutt opp med å bygge ny mur på eiers regning.

Karmøy kommune

I fjor bestemte Karmøy kommune seg for å finne ut nøyaktig hvor mange uregistrerte bygg i kommunen som var ulovlige.

De satte én person til å gå gjennom flybilder som viser bygg som ikke dukker opp i kommunens registre.

Bildene viste 8000 uregistrerte bygg.

De røde merkene viser uregistrerte endringer i terrenget. Statistisk er 80 prosent av disse søknadspliktige tiltak.

Dette er et kartutsnitt som viser noen av funnene til kommunen. De røde merkene viser endringer i terrenget som ikke dukker opp i kommunens register. Statistisk er 80 prosent av disse søknadspliktige tiltak. Ifølge kommunen er dette representativt for de fleste boligfeltene i Karmøy.

Foto: Karmøy kommune

– Vi fant raskt ut at vi hadde et skikkelig opprydningsarbeid foran oss, sier Runar Lunde, areal- og byggesakssjef i Karmøy kommune.

Da kartleggingen startet fant de at flere av byggene var satt opp ulovlig. Mange var så uforsvarlig bygd at det var fare for liv og helse.

Runar Lunde, areal og byggesakssjef i Karmøy kommune

Runar Lunde, areal- og byggesakssjef i Karmøy kommune.

Foto: Guro Sandsgaard

– Etter å ha kartlagt 1000 bygg, fant vi at 800 av dem viste seg å være ulovlig bygd, og den fordelingen har holdt seg mens vi har fortsatt kartleggingen, sier Lunde.

Kommunen har nå kartlagt over halvparten av de 8000 uregistrerte byggene i Karmøy.

Så langt har de funnet 3000 ulovlige bygg, noe som gir kommunen grunnlag for å anta at det er totalt 6500 ulovlige bygg i kommunen. Det utgjør 15 prosent av alle de 41.985 byggene i Karmøy.

Stod i fare for å rase over skolevei

En av byggesakene, som NRK har fått innsyn i, handler om en garasje som var bygd på en gammel støttemur.

Garasjen stod rett ovenfor en skolevei, og det var fare for at garasjen ville rase over veien hvis muren sviktet.

Garasje og gammel støttemur

Kommunen mente muren var i så dårlig stand, at garasjen som støttet seg på muren, stod i fare for å rase utover skoleveien ved siden av.

Foto: Karmøy kommune

Eieren ble bedt om å sikre støttemuren innen en måned. Dersom muren ikke ble sikret ville det bli gitt tvangsmulkt.

Det ble ikke gjort noen sikring av muren, og saken ble klaget inn til statsforvalteren, som ga medhold til kommunen.

– Til slutt endte vi opp med å sette opp en helt ny mur, og sendte regningen til eieren, sier Lunde.

Garasje og ny støttemur

Etter mye fram og tilbake gikk kommunen inn og satt opp ny støttemur, på eierens regning.

Foto: Karmøy kommune

Eieren av garasjen sier til NRK at han er uenig i kommunens vurdering av muren.

– Garasjen står på fjell og ble bygd for 20 år siden, og muren har stått der siden 60-tallet. Det har aldri vært noe problem med dem før, sier eieren, som ønsker å være anonym.

Da han fikk beskjed om å fikse støttemuren, ble han frustrert over at han ikke kunne gjøre det selv.

– Hvis jeg skulle sette opp en ny mur, så måtte jeg ha leid inn entreprenører og gjort en hel del utregninger jeg ikke har mulighet til å gjøre selv. Jeg fikk ikke lov til å fikse den selv, sier han.

Ønsker å gjøre den samme oppryddingen

I Karmøy regner de opprydningen som en skikkelig suksess. De har fått en god oversikt over det som tidligere var mørketall, og fått ryddet opp uten å bruke altfor mange ressurser.

Nå har også flere av nabokommunene meldt sin interesse.

Blant dem er Tysvær kommune.

Asbjørn Moe, kommunalsjef for Teknisk avdeling i Tysvær kommune

Asbjørn Moe, kommunalsjef for Teknisk avdeling i Tysvær kommune.

Foto: Fotograf Nordtveit

– Vi ser med interesse på det Karmøy har gjort. Jeg syns tallet på 15 prosent virker veldig høyt, men jeg har ingen grunn til å tro at de er spesielle når det kommer til ulovlige bygg, sier Asbjørn Moe, kommunalsjef for Teknisk avdeling i Tysvær kommune

Tysvær, som flere andre kommuner, har folk ute på tilsyn, for å kartlegge slike bygg. Men ikke i den grad Karmøy har gjort.

– Det er et veldig interessant arbeid Karmøy gjør, og vi er spente på å høre deres vurdering av ordningen, før vi vurderer det samme, sier Moe.

– Vanskelig å få oversikt

– Det er bra at de har skaffet seg en oversikt. Det skal ikke være greit å ikke følge reglene, sier Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Alle kommuner har en plikt til å følge opp ulovlige byggesaker.

Men siden disse ulovlige byggene ikke har blitt søkt om, kan det være store mørketall, og vanskelig å få oversikt.

Heidi Nakken, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet

Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg / KMD

– I utgangspunktet er det ikke noen grunn til å tro at Karmøy er unike i dette, men det er vanskelig å få oversikt, siden det er så lite undersøkt.

Derfor er hun glad over at Karmøy nå gjør en slik kartlegging.

– Det er veldig gledelig at kommunene velger å skaffe seg den oversikten, vi vil jo ikke ha ulovlig bygging, sier Nakken.

– Folk gjør som de vil

Lunde mistenker at slappere regler rund byggetillatelser har senket terskelen for hva man tenker er innafor å bygge uten å kontakte kommunen.

– Det virker som folk aldri har hørt om noe som heter plan- og bygningsloven lenger.

Selv etter folk blir konfrontert av kommunen med ulovlige bygg, har flere fortsatt med byggingen.

– Det har hendt flere ganger at folk har fortsatt å bygge ulovlig i strandsonen, selv om vi har gitt dem beskjed om å stoppe. Folk bare gjør som de vil, sier Lunde.

Nakken mistenker også at mange av tilfellene skyldes liten oversikt over regelverket.

– Det kan virke som en del ikke er klar over hva som er søknadspliktig, det kan være altfor komplisert og forholde seg til, sier hun.

Men en god huskeregel for de fleste er å ta kontakt med kommunen før man setter i gang med bygging.

– De fleste burde vite at dersom man skal bygge noe, så skal man ha en dialog med kommunen om det, sier Nakken.