Hopp til innhold

12.000 flere oppdrag – pasienter må vente

I 2017 hadde antallet oppdrag for portørene på Stavanger universitetssjukehus økt med 12.000 på to år. Siden den gang har de fått ett ekstra årsverk.

Illustrasjonsbilde sykehus korridorpasienter helsevesen

MÅ VENTE: Det blir travlere og travlere for portørene på Stavanger universitetssjukehus. Konsekvensen er at alvorlig syke pasienter må vente i opptil én time på transport, ifølge fagforeningsleder Gunde Sola (illustrasjonsbilde).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Oppdragene bare øker og øker uten at det følger ressurser med.

Gunde Sola er leder i fagforeningen Delta ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Delta organiserer de fleste portørene på sykehuset.

Delta har i flere år varslet om at pasienter må vente for lenge på å bli transportert rundt på sykehuset. Ofte er disse pasientene kritisk syke og blir liggende uten tilsyn, ifølge Sola.

Grunnen til ventetiden er at det er for få portører på jobb.

– Der er altfor lav bemanning hele døgnet, sier han.

Én times ventetid

I et budsjettnotat fra 2017 går det fram at antallet portøroppdrag hadde økt med 12.000 på to år uten at antall stillinger hadde økt tilsvarende. I det samme notatet erkjenner SUS at ventetiden ofte var over én time for pasienter som venter på transport.

Likevel avsluttes notatet med:

«Vi har dessverre ikke funnet plass til økning av stillinger i 2018-budsjettet.»

15. oktober skrev NRK om Magne Dueland. 67-åringen døde etter flere feil, og en av de mest alvorlige var knyttet til pasienttransporten på sykehuset.

Fikk hjertestans

Sola mener Dueland kunne vært i live, hadde SUS tatt hans varsler om ventetid på alvor. Allerede i 2011 sendte Sola et varsel til personaldirektøren, men ingenting skjedde, ifølge Sola.

Snaue tre år senere – 6. oktober 2014 – sendte han derfor et nytt varsel. I dette varselet trekker Sola fram en uønsket hendelse på røntgenavdelingen. I september det året fikk en pasient hjertestans mens vedkommende ventet på transport. Pasienten hadde da ligget i cirka én time og ventet.

Gunde Sola

Gunde Sola, leder i fagforeningen Delta ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

SUS gjorde lite med varselet. Daværende fagdirektør erkjente at ventetiden var blitt lenger «i tråd med økende arbeidsmengde», men at det ble vurdert som faglig forsvarlig.

Men etter saken med Magne Dueland i 2018 har SUS tatt noen grep for å gjøre pasienttransporten på sykehuset tryggere. SUS opprettet for eksempel i mars 2019 en ny portørstilling pluss en lærlingstilling.

Langt ifra nok, ifølge Sola.

– Vi tror at seks årsverk hadde hjulpet betraktelig, sier han.

NRK har vært i kontakt med tillitsvalgte for portører ved flere andre norske sykehus. Også de opplever at oppdragsmengden øker uten at stillinger følger etter. På Sørlandet sykehus meldes det at ventetiden for pasientene har økt. Og på Haukeland universitetssjukehus blir frivillige ofte satt inn i travle perioder.

Sjukehuset tar grep

Divisjonsdirektør for driftsservice ved SUS, Ketil Helgevold, sier sykehuset er i ferd med å opprette fire faste stillinger i portørtjenesten. Dette gjøres ved å omgjøre vikartimer til faste stillinger.

– Flere årsverk er et av flere tiltak. I hele sykehuset jobber vi kontinuerlig med kvalitetsforbedring for å bruke de ressursene vi har på en best mulig måte for våre pasienter. Vi jobber nå med en plan for høyaktivitet for portørene, for å håndtere perioder med ekstra høy oppdragsmengde, sier han.

Ketil Helgevold

Ketil Helgevold, divisjonsdirektør for driftsservice ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Svein Lunde/Helse Stavanger

Helgevold påpeker at det for et år siden ble gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til interntransport av pasienter.

– Er det forsvarlig at pasienter blir liggende og vente i opptil én time?

– Det kommer an på pasientens tilstand. Hos pasienter som er uten behov for medisinsk følge så mener vi det er forsvarlig, men ikke ønskelig. Vi prøver alltid å hente pasienter så raskt som mulig, men vi må samtidig vurdere oppdrag ut fra hastegrad, sier divisjonsdirektøren.