-Skuffet og overrasket

Fylkesordføreren må styre i flere år etter et budsjett han ikke er enig i.

Tom Tvedt og Ellen Solheim

Kristelig Folkeparti og Ellen Solheim sitt sidebytte i fylkespolitikken betyr at fylkesordfører Tom Tvedt fra Arbeiderpartiet må styre i flere år etter et budsjett han ikke er enig i.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kristelig Folkeparti sitt sidebytte i fylkespolitikken betyr at fylkesordfører Tom Tvedt fra Arbeiderpartiet må styre i flere år etter et budsjett han ikke er enig i.

I går gikk KrF sammen med Høyre og Fremskrittspartiet etter at sentrum-venstre samarbeidet sprakk.

Tom Tvedt fikk meldingen om den nye flertalls-konstellasjonen av media.

LES: Blått fylkesbudsjett

–Jeg er skuffet og litt overrasket over måten det skjedde på, sier Tvedt.

Fylkesordføreren sier han vil oppføre seg profesjonelt etter de vedtakene flertallet gjør. Han ønsker fortsatt å være en god fylkesordfører for alle i Rogaland.

–Uansvarlig låneopptak

Det er byggingen av ny videregående skole på Bryne som enda en gang skaper røre i fylkespolitikken. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har også tidligere villet skyve på en avtale med Time kommune om bygging. Da saken kom opp på nytt i budsjettarbeidet, sa KrF stopp.

Tom Tvedt sier at han ikke kunne stå ansvarlig for et så stort låneopptak.

–Fra mitt ståsted så var det slik at vi var i ferd med å låne oss opp til pipa. Vi hadde gjeld på nesten hundre prosent av netto driftsinntekter i 2014. Sett fra mitt ståsted så er det uansvarlig.

Fylkesordføreren regner med at sentrum-venstre samarbeidet i fylkespolitikken nå er et avsluttet kapittel.

–Nå har jeg nettopp fått denne meldingen, men slik jeg forstår KrF, så har de skrevet en avtale med Fremskrittspartiet og Høyre, så det er slik jeg tolker dette, sier Tvedt.