Blått fylkesbudsjett

Kristelig Folkeparti velger å avslutte samarbeidet med de rødgrønne partiene.

Budsjettenighet H, Frp og KrF

Anita Egeli (Frp), Janne Johnsen (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Ragnhild Osmundsen (H) er enige om neste års budsjett for Rogaland fylkeskommune.

Foto: Morten Nesvik / NRK

De borgerlige partiene Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti la mandag fram sitt forslag til budsjett for neste 2010, og økonomiplanen for de neste fire årene for Rogaland fylkeskommune.

Kristelig Folkeparti bryter dermed samarbeidet med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Venstre.

Mye av forklaringen på skiftet i det politiske flertallet i fylkeskommunen er striden om bygging av ny videregående skole på Bryne.

Bråk om ny skole på Bryne

Her har KrF stått sammen med de borgerlige partiene, og med dagens budsjettenighet på høyresiden er det klart for bygging av ny skole.

- Vi startet med utgangspunktet at vi skulle få til noe sammen med de partiene vi har samarbeidet med. Men vi såg det som viktig å få flertall for de sakene vi mener er viktige, og da ble det naturlig å gå til Høyre og Frp, sier Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for KrF i Fylkestinget.

Ege Tengesdal sier saken om bygging av ny videregående skole på Bryne har vært vanskelig å håndtere med stadig nye omkamper.

- Nå var grensen nådd, nå vil vi gå videre og avslutte denne saken og få dette til å bli et positivt prosjekt framover. Derfor har vi også spisset miljøprofilen for byggingen av denne skolen, sier KrF's gruppeleder i fylkestinget, Solveig Ege Tengesdal.

Ungdomskort

De borgerlige partiene er gjennom sitt flertallsbudsjett enige om å øke prisen på ungdomskortet til 300 kroner i måneden, men da skal kortet kunne brukes hele døgnet. De tre samarbeidspartiene vil også se på kostnadene ved å utvidene ungdomskortet til å gjelde for personer opp til 25 år for å få flere unge til å reise kollektivt.

Samarbeidspartiene vil også ha utredet muligheten for at ungdomskortet kan brukes på Kystbussen og andre ekspressbusser, og åpne opp for bruk av ungdomomskortet på tvers av fylkesgrensene.

Taksten på nattbussene skal også senkes med ti kroner.

Flere læreplasser

De borgerlige partiene ønsker nå å få innført en prøveordning i Rogaland der arbeidsgiveravgiften for lærlinger blir fjernet. Dette mener Høyre Frp og KrF kan være med på å holdte oppe tallet på læreplasser Rogaland.

Partiene som nå har funnet sammen i den nye flertallskoalisjonen mener fokuset nå må rettes fra bygg- og anleggsbransjen til konkuranseutsatt bransje for å holde oppe aktiviteten i næringslivet.

Flere nyheter fra Rogaland