Politikerne må ned fra kommunegjerdene

Politikerne må allerede nå starte diskusjonen og forberede færre kommuner på Nord-Jæren, mener rådmannen i Finnøy, Helene Ohm.

ohm

Politikerne må starte debatten om kommunesammenslåing nå og ikke sitte på gjerdet, sier Helene Ohm.

Ohm er en av to rådmenn i landet som sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget som arbeider med ny kommunereform.

-Lokale prosesser bør startes allerede nå, sier Helene Ohm.

Ekspertutvalget Ohm sitter i skal legge premissene for en kommunereform. En kommunereform som blant annet skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Den prosessen må politikerne på Nord-Jæren delta aktivt i. Ingen bør sitte på gjerdet og vente, sier Ohm.

-Det er også oppfordringen både fra kommunalministeren og regjeringen, sier Ohm.

Lite villig

På Nord-Jæren har debatten om kommunesammenslåing pågått i flere år.
De meste aktive har vært politikerne i Stavanger – en kommune som i motsetning til nabokommunene har knapphet på arealer.
Mange innbyggere pendler daglig mellom to og tre kommuner i forbindelse med jobb og fritid. Gjennom en rekke interkommunale selskap samarbeider kommunene allerede på tvers av kommunegrensene på flere områder.

Men når spørsmålet melder seg om hvem som vil eller bør slå seg sammen med hvem, har samarbeidsviljen vært langt mindre.

Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, har bedt rådmannen om en sak om hvordan politikerne skal håndtere kommunereformen.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

Ber om en sak

I Stavanger har ordfører Christine Sagen Helgø bedt rådmannen legge frem en sak om hvordan politikerne skal håndtere kommunereformen.

-Jeg har ikke trukket noen konklusjon for hvilke kommunen som bør slå seg sammen for fremtiden. Her er alt mulig, sier ordfører i Stavanger, Christina Sagen Helgø.

Hun mener det er viktig at regionen allerede nå aktivt diskuterer konsekvensen og betydningen av reformen, selv om utvalgets sluttrapport ikke skal leveres før i desember.

Undersøkelse

-Jeg har bedt rådmannen legge frem en sak for oss politikere som skal være grunnlag for vår diskusjon om hvordan vi skal håndtere kommunereformen fremover, sier Sagen Helgø.

For kort tid siden la Næringsforeningen i Stavanger frem en undersøkelse hvor et stort flertall i næringslivet i Sandnes mener det hadde vært en fordel om Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg hadde vært samlet i en kommune. Det er en sak ordføreren i Stavanger har merket seg.

-Jeg synes det er et veldig viktig signal på at vi ikke er organisert optimalt i forhold til de kommunestrukturene vi har i dag. Det sier også noe om at folk er klar over at denne reformen kommer og at de tar imot den med glede. Jeg tror dette er en viktig undersøkelse som absolutt bør legges vekt på i det videre arbeidet, sier Sagen Helgø.

Må være tydelig

Helene Ohm og hennes kollegaer i ekspertutvalget har allerede lagt frem en delrapport. I juni skal Stortinget behandle kommuneproposisjonen. Ohm mener det er svært viktig at Stortinget gir klare signaler til lokale politikere om hva man ønsker kommunene skal være og hvilke oppgaver kommunene skal ha.

-Det er en del avklaringer som nå vil komme. Jeg tror det er viktig med tydelige føringer. Med utydelige føringer løper man risikoen for at den som er minst samarbeidsvillig er den som setter en bremser eller stopp for en fornuftig og god kommuneinndeling, sier Ohm.