NRK Meny
Normal

-Nord-Jæren er en dysfunksjonell region

Nord-Jæren er dysfunksjonell som region om den skal ivareta menneskene som bor her, mener tidligere leder for Næringsforeningen i Stavanger, Jostein Soland

Jostein Soland
Foto: Næringsforeningen

Soland er kritisk til hvordan politikernes rolle har utviklet seg. Han advarer mot økningen av flere heltidspolitikere og mer detaljstyring. Han mener måten lokaldemokratiet er organisert på er ødeleggende for regionen.

– Hvis en kommunes viktigste oppgave og kommunens eksistensberettigelse er å ta vare på mennesket i døgnets 24 timer – i arbeid og fritid – er regionen Nord-Jæren dysfunksjonell, sier Soland.

Jostein Soland var leder i Næringsforeningen for Stavanger-regionen i 17 år. Han har gått i bresjen for ulike store prosjekter i regionen og har heller ikke vært redd for å kritisere hverken konsensuskultur eller maktforhold i regionen

Ulempe

Soland mener måten politikerne velger å organisere sin egen virksomhet på gjennom kommunestrukturen, er til stor ulempe både for menneskene som bor her og for regionen som en enhet.

– Dersom der er slik at du skal tjene folket, da ville langt flere av våre folkevalgte tenkt som næringslivet: Kommunegrensene vi har i dag er ikke funksjonelle. Men hvis du lever av å være politiker er det svært greit å kunne sikre seg en framtid innenfor fireårssykluser så lenge velgerne gidder eller du selv er interessert, sier Soland.

Jostein Soland

-Dersom der er slik at du skal tjene folket, da ville langt flere av våre folkevalgte tenkt som næringslivet, mener Jostein Soland.

Foto: Næringsforeningen

Fellesskapet


Jostein Soland er siste mann ut i en serie NRK har publisert som setter søkelys på lokaldemokratiet i regionen. I serien har vi forsøkt å belyse både på det noen oppfatter som politisk samrøre, manglende respekt for opposisjon, konsensuskultur, næringspolitikk og interkommunale samarbeidsorganer og selskapsdannelser.


– Politikk handler om å fordele fellesskapets verdier ut ifra det ressursgrunnlaget man har og som man har bestemt seg for å leve på. Det vi trenger er en type sjenerøsitet til å evne å se over grensene og inn i framtiden på vegne av fellesskapet, sier Soland.

Stavanger flyfoto

Kommunegrensene er til ulempe for menneskene som bor i regionen om kommunes oppgave er å ta vare på menneskene 24 timer i døgnet, mener Jostein Soland.

Foto: Wikipedia

Heltidspolitikere


I det bildet er Jostein Soland kritisk til både økningen av flere heltidspolitikere og politikernes evne til å tenke på fellesskapet for en hel region hvor mennesker krysser kommunegrenser daglig i forbindelse med skole, jobb og fritid.

– Jo flere heltidspolitikere man får og jo flere man får som er interessert i å bli heltidspolitikere, jo flere som blir avhengige av både inntekten og den status som politikken gir, jo mer truende vil en slik utvikling være, sier Soland.

Han viser til at det forlanges langt flere detaljer når heltidspolitikere er på banen. Det gjør at man i siste omgang sitter med nærmest samme saksmengde som administrasjonen i kommunen har.

Avstemning om bybanen i Stavanger bystyre

Politikk handler om å fordele fellesskapets verdier ut ifra et verdigrunnlag, mener Soland. Han er kritisk til en utvikling med stadig flere heltidspolitikere og økte dokumentbunker.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Verdier og prinsipper


– Hele poenget med et demokrati er jo å forholde seg til verdier og prinsipper som en skal ivareta igjennom bruk av fellesskapets ressurser. Da smuldrer fordelingen av politiske verv vekk fordi folk som er gode til å se prinsipper ikke har tid til å gjennomgå det som forventes gjennomgått av alle type dokumenter, sier Soland.

Soland savner også en større sjenerøsitet mellom næringsliv, politikk og administrasjon.

– Og ikke bare tenke på å posisjonere saker og prosjekter, men se dette som fellesskapsløsninger, sier Soland.

Konsensus


Og det er nettopp hva som er det beste for fellesskapet Soland er opptatt av. I det bildet er kommunegrensene nærmest alfa og omega.

– Når vi ikke har klart å rydde opp i forvaltningsgrensene i denne regionen kan man spørre: Er en type konsensus som har ligget bak at vi er redde for å ta opp spørsmål som blir kontroversielle? I så fall har vi en skikkelig utfordring i denne regionen videre, sier Soland.