skilleHør DK i nettradioen (brun) skilleMusikk: Bach eller Beatlesskille_slutt
3_1_banner
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Sånn er livet
 
 

- Medievold gjør samfunnet hardere

Ingunn Hagen
Ingunn Hagen
Voldsfilmer og økt forkusering på vold i mediene kan være med på å gjøre samfunnet hardere, og toleranseterskelen overfor vold hos folk flest senkes, mener førsteamanuensis i medie- og kommunikasjonspsykologi, Ingunn Hagen.

Publisert 21.10.2004 15:18. Oppdatert 17.11.2004 17:08.
– Mediene gjøres til syndebukk for mye: økt voldsbruk, mobbing og kroppsfokusering. Men familiedrapene de siste årene har mediene foreløpig ikke fått skylda for, sier Ingunn Hagen, førsteamanuensis i medie- og kommunikasjonspsykologi ved NTNU i Trondheim til Klassekampen

– Årsakene er vel at barn og unge anses som mer sårbare i forhold til mediepåvirkning enn voksne. Det finnes også tendenser til at kvinner gjøres til mer utsatt overfor medienes påvirkning enn «voksne, rasjonelle menn». Paradokset er jo at det stort sett er sistnevnte som er voldsutøvere, sier Hagen.

Ungdom ser for å lære

Hun er skeptisk til den såkalte effektforskningstradisjonen i USA, som leter etter direkte årsak-virkning-forhold mellom medium og mottaker, men samtidig understreker hun at medienes påvirkning ikke må undervurderes.

Vold på film: Uma Thurman i Kill Bill.
– Ungdom i voldsmiljø som ser mye voldsfilm er helt klart utsatt for påvirkning. Man ser det spesielt i ungdommens motivasjon for å konsumere medieuttrykk: De ser for å lære, sier Hagen.

Medieprofessor Ragnar Waldahl er enig. – Selv om sammenhengen mellom medievold og virkelig vold ikke er entydig, og selv om medieeffektene ikke merkes umiddelbart, spiller det en rolle at barn og unge utsettes for mye medievold. Dette må ikke bagatelliseres, sier Waldahl til Klassekampen..

Immunitet

– Mennesker som ikke har spesielle tilbøyeligheter for voldsutøvelse, vil ikke bli påvirket til voldshandlinger via mediene. Den store faren ved medievold i forhold til folk flest, er at den kan gjøre oss immune mot virkelig vold. Slik kan voldelige medieuttrykk være med på å gjøre samfunnet hardere. Toleranseterskelen for folk flest senkes, og vi mister evne til empati, sier Hagen.

Selv om de fleste medieforskere i dag ikke legger skjul på at mediene virker på oss, steiler de fleste når de får høre uttalelser som den i statsministerens nyttårstale i 2003, der det settes et direkte årsak-virkning forhold mellom medievold og voldsutøvelse blant barn og unge.

– Den såkalt stimulus-respons modellen, som slike uttalelser indirekte bygger på, er avlegs i medieforskningen. Det finnes ingen enkle forklaringsmodeller på dette, og medieforskerne ønsker å bidra til å nyansere bildet, påpeker Hagen.

Vold i dataspill: Grand Theft Auto III
– Hittil har forskerne vært mest opptatt av passive medier, som tv. Nå begynner man å forske på aktive medier som dataspill og internett. Dette er viktig forskning, ikke minst i forhold til en antagelse om at publikums deltagelse i medievolden, som vi ser det i tv-spill, kan ha andre effekter enn mer eller mindre passiv resepsjon av rene bildemedier.


Av Gaute Zakariassen


Bearbeidet for nett av Inger Braathen


Sånn er livet, NRK P2, 21. oktober 04


Siste saker:
Flere saker: ALT OM IDOLENES MAKT

 
Søk i NRK Nettradio
Sånn er livet: programleder
25 SISTE SÅNN ER LIVET
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no