skilleHør DK i nettradioen (brun) skilleMusikk: Bach eller Beatlesskille_slutt
3_1_banner
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Sånn er livet
 
 

Tenk om staten overtok barna våre

Tenk Om foreldres makt over barna avskaffes. Hva slags barn får vi da?. Og hvordan vil avviklingen skje- kan det tenkes at det hele vil foregår smertefritt - som en lettelse?

Publisert 03.03.2003 15:32. Oppdatert 22.09.2003 17:42.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:

Klok stat og dumme foreldre

Staten gir ikke barn saft på tåteflsake. Staten bruker ikke allergi framkallende såper.

Staten setter ikke på 3 Disneyvideoer når sola skinner ute. Kanskje vil det ha vært mest fornuftig og mest praktisk å gi staten ansvar for alle barn?.

Tenk bare på den kompliserte framtida. Hvordan skal barn vokst opp med foreldrene som ikke en gang vet hvordan man sender en tekstmelding klare morgendagen?.


Også på 1700-tallet, var man inne på liknende tanker. Man anså foreldre som uegna oppdragere. Løsningen var skolen - barn skulle gå på skole.

Dermed tilhørte ikke barna bare familien lenger. Også staten skulle eie dem. Idag må vi kanskje gå et skritt lenger.Også fordi stadig flere barn vantrives.

Prøvd før

Den radikale tanken om å avskaffe foreldrenes makt over barna, er ikke ny. Den har i histoiren løp vært prøvd i antikkens Sparta, i Kina, i det nazistiske Tyskland og i Israels kibbutzer.

Tildigere i kibbutzene bodde barna sammen med andre barn, de sov og spiste adskilt fra foreldrene sine. I antikkens Sparta bodde de unge guttene for seg i egne militærbrakker. Dette skulle styrke fellesskapet i staten.De skulle elske Sparta, ikke familien. Kinesiske barn kan fremdeles vokse opp i ukebarnehager - dvs de er sammen med foreldrene kun i helgene. Og dette gjelder altså de helt små barna.

En ny epoke med statsbarn?

- I Sparta levde guttene adskilt fra familien fra de var 7 til de fyllte 29. Vi gir fra oss ungen når de er 1 1/2. Så har staten ansvaret for dem til de fyller 18, sier Christian W. Beck førsteamanuenisis ved Universitetet i Oslo.- Vi tror staten vet best, og vi ønsker statens kontroll, fortsetter han. Og hva vil skje med barna hvis de helt og holdent blir statens barn?


- Jo, sier Christian Beck -Barna vil bli enda sjukere enn de er idag. Og mer kravstore. Samtidig vil få mange flere voksne som utdanner seg til pedagoger.


Familien avskaffer seg selv

Tidligere forsøk på å
avskaffe foreldrens makt over deres barn har alle skapt et helvete, ikke minst for barna"

Dette skriver journalisten Göran Rosenberg i kronikk i den danske avisa Information. "Men det var ganske vist også før mennesket innså, at foreldremakten måtte avskaffes innenfra, av foreldrene selv".

Og når alt det staten gjør ovenfor barn gjøres i det godes tjenste - (Ta bare det siste forslaget om 3 måneders pappaperm: Det er ikke gjort i ond hensikt, men det fratar oss litt mer av retten til å bestemme over oss selv - og hva som passer oss best). Så vil stadig færre som vil ha noe imot en politikk der ansvaret for barn fratas foreldrene og legges i hendene på folk som vet bedre.

Frihet for henting hjem klokka 1600

I sin kronikk skriver Göran Rosenberg at hvis man ikke ønsker å avskaffe familien - må noe helt urealistisk og lite tidsrikig skje. Da må vi nemlig: "sette familien foran individet, foreldrerollen foran karrieren, forpliktelser foran friheten".

Av Aase Cathrine Myrtveit

Sånn er livet, NRK P2, 28. februar 03



Bearbeidet for nett av Inger Braathen

Siste saker:

 
Søk i NRK Nettradio
Sånn er livet: programleder
25 SISTE SÅNN ER LIVET
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no