skilleHør DK i nettradioen (brun) skilleMusikk: Bach eller Beatlesskille_slutt
3_1_banner
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Sånn er livet
 
 

Tenk om vi ikke hadde hatt amerikanerne!

Tenk om vi ikke hadde hatt amerikanerene! Tenk om Amerika konsekvent førte en isolasjonspolitikk! Hadde Europa da vært badet i mørke? Hadde vi lyttet på Bayerische Blasmusik istedenfor Frank Sinatra?.

Publisert 06.02.2003 11:19. Oppdatert 06.02.2003 11:56.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
I forbindelse med Irak-krisa skyller det anti-amerikanske bølger over deler av Europa. Men hadde verden vært et bedre sted uten amerikanerene?

- Uten amerikanerene hadde vi risikert at Hitler hadde seiret i den annen verdenskrig, og jeg er helt sikker på at Milosevic fortsatt hadde herjet på Balkan.

Og hvis ikke amerikanerene hadde satt i seg i føresetet i den forrige Gulf-krigen, så kan vi regne med at Saddam Hussein hadde tatt hele Den arabiske halvøy.

Dette sier tidligere stortingsrepresentant for Høyre Ingvald Godal, til Sånn er livet; - Vi beskylder ofte amerikanerene for å være naive, og det er de jo åpenbart. Men samtidig har denne naiviteteten en viss idealisme over seg som ihvertfall så langt har ført til amerikanerene har gjort endel ting av ideelle grunner. Europeere er mer kyniske.


Hamburger - selv uten Amerika

Det er ikke vanskelig å tenke seg at Australia kunne spille samme rolle som USA, sier kulturfilosof ved Nansenskolen Steinar Bryn.

-På overflaten ser det ut som Amerika har en enorm påvirkning på oss, sier Men spørsmålet er: Er dette et tegn på amerikanisering eller modernisering?


Jeg tror at mye av det vi ser, og som vi kaller for amerikanisering ville ha vært der, enten vi hadde Amerika eller ikke, fortsetter Steinar Bryn, som også jobber med dialog mellom parter i konflikter.

-Det er jo vi europeere som har utformet USA, og det som vi forbinder med Amerika og amerikanske myter, må vi selv ta ansvar for. Vi snakker om indvidualisme som noe typisk amerikansk. Men vår egen Henrik Ibsen skrev: "Sterkest er den som står alene!" hundre år før Clint Eastwood.

Amerikanerne gir kortsiktige gevinster

Amerikanske soldater er og har vært i over tretti land bare i løpet av de siste 10 årene. Hva ville skje hvis de forsvant fra disse landene?. Er det ikke mange som ønsker at de skal være der?

- Det er veldig mange kortsiktige gevinster for lokalbefolkningen. Lønninger kan bli tidobbelt for de som jobber for amerikanerene. Det gir følelse av at man kan få en snarvei inn i en moderene verden, sier Steinar Bryn ved Nansenskolen i Lillehammer.

- Men mange av disse samfunnene har sterke tradisjonelle røtter. Resulatetet er ofte et moralskt kaos. Prosessen fra tradisjonelt samfunn til moderene demokratisk samfunn skjer ikke over natten med amerikansk millitærstøtte.


USA er en idekonstruksjon. Dermed får vi en noe underlig situasjon der dette med idealisme blir en del av staten USAs interessegrunnlag. Å utbre demokrati, markedsøkonomi og amerikanske verdier, blir en viktig interessepolitisk komponent for USA, sier forsker Svein Melby ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt til Sånn er livet.

- Det er veldig vanskelig å tenke seg en internasjonal orden der ikke makt og stormakter spiller en stor rolle. Uten USA ville vi nok fått endel andre internasjonale problemer som vi kanskje ikke tenker på idag. Kanskje ville vi hatt større innslag av tradisjonell stormakts rivalisering. Hvis USA vendte ryggen til verden og bygget ned sitt nærvær i Europa, så ville for det første NATO forsvinne. Vi ville få et dominerende Tyskland, med alle de historiske skygger det kaster, sier forsker Svein Melby ved NUPI

Hvis vi ser på Asia så har vi idag en maktbalanse som holdes rimelig stabil pga det amerikanske nærværet. Forsvinner amerikanerene ut av regionene, vil Kinas maktposisjon bli dramatisk økt og Japan vil trolig skaffe seg kjernefysiske våpen.

Degenererte amerikanere

dag skyller altså anti-amerikanske bølger over oss.

- Dette er ikke noe nytt, forteller kulturfilosof Steinar Bryn. For over 200 år siden var det essaykonkuranse som hadde som tittel: Var Amerika et mistak?. Det kom veldig mange svar og en hypotese ble formet:

Degenereringshypotesen. Det var noe med klima i USA som formet en mennesketype som ikke kunne matche den europeeiske.

Av Aase Cathrine Myrtveit


Sånn er livet, NRK P2, 31. januar 03

Bearbeidet for nett av Inger Braathen


 
Søk i NRK Nettradio
Sånn er livet: programleder
25 SISTE SÅNN ER LIVET
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no