Vil ikke bruke miljøasfalt

Trondheim legger miljøasfalt og vasker veiene for å bekjempe svevestøv og helseskadelig byluft. Samme medisin vil ikke fungere i Oslo, mener Bymiljøetaten.

Eksos

VIL IKKE HA MILJØASFALT: I Oslo har man blant annet økt piggdekkavgiften og innført miljøfartsgrense på vinteren som tiltak mot svevestøv. Men det er utslipp fra dieselbiler som er hovedårsaken til den dårlige luften, og derfor mener Bymiljøetaten at mer slitesterk asfalt ikke vil løse problemene i Oslo.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I Trondheim ble det lagt ny slitesterk miljøasfalt på hovedveiene i sentrum og veiene renses og støvsuges for at svevestøvet ikke skal havne i lungene til innbyggerne. Slik fikk byen luftforurensningen under kontroll.

Oslo kommune sa nei til miljøasfalten for to år siden, og Trondheims gode erfaringer har ikke endret på det.

Joakim Hjertum

Seksjonssjef i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum i mener miljøasfalten ikke er egnet for veien i Oslo.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Vi ser ikke behovet for denne type asfalt i Oslo, sier seksjonssjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten.

Han viser til at Trondheim har en mye større andel biler med piggdekk og derfor virvles det opp mye mer veistøv enn i Oslo.

I Oslo er utslipp fra dieselbiler et mye større problem. Dermed vil ikke mer slitesterk asfalt løse problemene med dårlig luftkvalitet i hovedstaden.

Kan være aktuelt noen steder

Likevel er ikke byråden like avvisende til asfalten som Bymiljøetaten er.

Lan Marie Nguyen Berg

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg er åpen for miljøasfalt på enkelte veier i Oslo.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– De foreløpig faglige rådene er at det ikke er sikkert at løsningen passer for alle veiene i Oslo. Men vi er interessert i å finne ut om den kan passe for noen av veiene i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Berg sier det er hva veiene brukes til og hvordan veiene brukes som avgjør om de er egnet for miljøasfalten, uten at hun kan si hvilke veier som nå kan være aktuelt.

Men også hun opptatt av at det er ulike årsaker til forurensingen i Oslo og Trondheim.

– I Oslo kommer de store problemene med luftforurensning fra nitrogendioksid. I andre byer kan man ha mer problemer med svevestøv. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre mye også for å få ned svevestøvet, sier byråden.

Trondheims Disa-clean som vasker byens bort svevestøv

Dette er siste tilskudd for å holde Trondheims gater fri for svevestøv. Lastebilen spyler asfalten ren og suger opp alt som virvles opp av vannet. I Norge er det bare Trondheim og Mo i Rana som har dette utstyret.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Dyprenser veiene

I Trondheim spyler en lastebilen, som i realiteten er en enorm støvsuger på hjul, asfalten med vann i høyt trykk. Trykket er så stort at skitten i asfalten løftes opp av bakken, til og med fra porene i asfalten, og så suges alt opp i bilen etterpå.

– Den type systemer har sine begrensninger. De går sakte, to-tre kilometer i timen. Vi vil ikke rekke over hele veinettet i løpet av en uke, sier Hjertum i Bymiljøetaten, som forteller at likende biler har vært prøvd ut i Oslo.

Men også Oslo har lagt inn ekstra ressurser for å holde veien rene. Ifølge byråden har kommunen femdoblet feiingen av veien i Oslo sammenlignet med i fjor.

– Hvorfor vasker dere mer, hvis hovedproblemet er diesel?

– Vi må kontinuerlig også jobbe med svevestøv, vi ser at vi holder oss under grenseverdiene for svevestøv nå. Men vi må passe på at vi ikke kommer i en situasjon hvor det blir et problem, sier Lan Marie Berg.