NRK Meny
Normal

Vil ha femårig lærerutdanning

Rektorer i Oslo går sammen om en appell for å styrke lærerutdanningen.

Skolebøker
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Rektorene ved de to største lærerutdanningene i Norge mener lærerutdanningen må utvides til fem år for å få hevet nivå i norsk skole.

- Dårlige resultater for norske elever

Rektorene ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo går nå sammen om en felles appell for å styrke lærerutdanningen.

Bakgrunnen for utspillet er de  nedslående resultatene for norske elever i den internasjonale elevundersøkelsen PISA. Den viste at nivået i norsk skole har rast siden 2002, og at elevene presenterer under gjennomsnittet i både matematikk, naturfag og lesing.

- Tiden er moden for fem år

- Vi ser svært alvorlig på resultatene fra PISA-undersøkelsen. Vi mener tiden nå er moden for en femårig utdanning for grunnskolelærere, der det er mer vekt på faglig fordypning og differensiering på småskole-, mellom- og ungdomstrinn, sier rektor Geir Ellingsen ved Universitetet i Oslo og rektor Sissel Østberg ved Høgskolen i Oslo.