NRK Meny
Normal

Oslo Ap vil forby bensin- og dieselbiler

All biltrafikk inn til hovedstaden må skje med nullutslippskjøretøy. Bensin- og dieselbiler må forbys senest innen 2035, mener Oslo Ap.

Svevestøv

DÅRLIG LUFT: Ifølge Miljødirektoratet er luftkvaliteten i de store byene i Norge så dårlig at folk kan få helseplager.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Jan Bøhler

Jan Bøhler.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– I forslaget vårt skriver vi senest innen 2035, men det må betraktes som et symbolsk årstall. Vi er ikke firkantet på det. Det kan hende at noen synes det er for lenge til eller omvendt, sier leder Jan Bøhler i Oslo Ap og nestleder Grete Haugdal til Dagsavisen.

Forslaget er del av Oslo Arbeiderpartis utkast til ny miljøpolitikk, utarbeidet av en arbeidsgruppe med Haugdal og Oslo AUF i spissen. Forslaget skal fremmes under Oslo Aps årsmøte denne helgen.

Dermed går de enda lengre enn samferdselsbyråd Guri Melby (V), som for én uke siden gikk ut med et forslag om å opprette lavutslippssoner for å bedre luftkvaliteten.

Hun foreslår høye avgifter for tunge kjørtetøy som forurenser mye, og å eventuelt legge ned forbud mot de lastebilene som forurenser aller mest.

Haugdal og Bøhler mener det er behov for sterkere virkemidler for å redusere lokal helseskadelig luftforurensning og utslipp av klimagasser. Bøhler bedyrer at forslaget ikke er et angrep på bilen.

Helsefarlig luft

Ifølge Miljødirektoratet er luftkvaliteten i de store byene i Norge så dårlig at folk kan få helseplager. I Oslo har EUs grenseverdier for NO2-utslipp blitt brutt konsekvent siden 2003.

ESA, EFTAs overvåkningsorgan, har varslet norske myndigheter om at verdiene av svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) er altfor høye. Hvis myndighetene ikke gjør noe, kan Norge bli stilt for retten.

Det er eksos fra bilparken som er hovedkilden til NO2-utslippene. Særlig gjelder dette dieseldrevne personbiler, lastebiler og busser.

For to år siden vedtok Oslo bystyre dieselforbud på de mest forurensede dagene. Så langt har det ikke sett dagens lys, fordi Statens vegvesen mener det ikke lar seg gjennomføre i praksis.

Sammenligner med røykeloven

– Vi vil at folk skal ha frihet til å bruke bil, men i Oslo og de andre store byene er det ikke liv laget for sterkt forurensende biler i framtiden. Vi må nå sette en klar grense, akkurat som ved innføringen av røykeloven, for hvor lenge vi skal kunne kjøre inn i Oslo med slike biler. Ved å gjøre det vil både bilistene og bilfabrikantene få mulighet til å omstille seg, slik at vi får en overgang til biler som ikke forurenser, sier Bøhler.

Forsker Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk institutt mener det per i dag er umulig å forutsi når nullutslippsbiler blir vanligere enn fossilbiler. Han minner om at biler har lang levetid.

– Derfor vil det nok fortsatt være bensin- og dieselbiler på veiene i 2035, sier Figenbaum.