Ungdomsfengsel til Eidsvoll

Den såkalte «ungdomsenheten» på Østlandet vil ha plass til inntil fire ungdomskriminelle og stå klar i løpet av neste år, det vil gå fram av statsbudsjettet som legges fram onsdag.

Koridor i Ila fengsel i Bærum

IKKE HIT: Med et eget ungdomsfengsel skal ungdom under 18 år slippe å sone i vanlige fengsel som her på Ila. Arkivfoto.

Foto: Roald Berit / SCANPIX

– Jeg syns at det er veldig fint at vi får flere slike plasser, sier Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet.

Da statsbudsjettet ble lagt fram i dag var et eget ungdomsfengsel på Eidsvoll en av postene. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til ungdomsenheten på Eidsvoll.

Kari Kjønnaas Kjos, Frp

FORNØYD: – Vi har vært utålmodige opposisjonspolitikere lenge, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp) som ser fram til at også Østlandet skal få eget ungdomsfengsel.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

– Det er snakk om svært unge mennesker som strengt tatt ikke burde sitte i fengsel, men som det likevel er nødvendig å reagere overfor. Jeg tror at vi på denne måten mye bedre kan drive god kriminalomsorg, sier Kjos.

Et ungdomsfengsel for Vestlandet ble etablert for flere år siden i Bergen. På Østlandet har prosessen tatt tid. Svært lang tid. Men nå skal fengselet endelig på plass. Nyheten tas godt imot i Eidsvoll.

– Vi er ikke bekymret for sikkerhet. Dette tilfører Eidsvoll kommune 30–35 årsverk knyttet til fengselet. Det skal også bygges en god del om, og jeg håper det lokale næringslivet blir med her, sier ordfører Einar Madsen (Ap).

36 kommuner ville ha ungdomsenheten

For snart tre år siden gikk Statsbygg ut med en oppfordring til kommunene på Østlandet om å melde ifra om bygg eller tomter som kunne egne seg til ungdomsfengsel.

Responsen var stor. 36 kommuner fra Hedmark, Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus meldte ifra om hele 60 mulige steder å legge fengselet.

Nannestad-ordfører Anne Ragni K. Amundsen var blant lokalpolitikerne som gjerne ville ha det.

– Det er stille og rolig i Nannestad, dessuten har vi behov for å få aktivitet hit, sa Amundsen da.

Bygg står tomt

Så i 2013 varslet Statsbygg og kriminalomsorgens sentrale forvaltning at de satt igjen med bare fire aktuelle eiendommer som skulle utredes videre og at disse var plassert i Kongsvinger, Folldal, Rollag og Halden.

Nå ender den såkalte ungdomsenheten altså stikk i strid med dette i Akershus-kommunen Eidsvoll.

Ivar Stokkereit

SVÆRT FORNØYD: Juridisk rådgiver i UNICEF, Ivar Stokkereit, sier de har jobbet for et ungdomsfengsel på Østlandet i flere år.

Foto: UNICEF

Der sitter Statsbygg allerede med et bygg som har vært brukt som omsorgssenter for mindreårige enslige asylsøkere, men som ble lagt ned i 2011 og som siden har stått tomt.

– Dagens situasjon et alvorlig brudd

UNICEF Norge er svært fornøyd med at det nå bevilges midler til å bygge et eget ungdomsfengsel på Østlandet.

– Dette har vi jobbet for i flere år, og vi mener det er avgjørende at dette kommer på plass for å sikre at barn og unge som fengsles får et tilbud som ivaretar deres særlige behov og rettigheter som barn, sier juridisk rådgiver, Ivar Stokkereit

– Dagens situasjon hvor barn og unge holdes fengslet sammen med voksne er alvorlige brudd på barnas rettigheter, noe som har vært påpekt av FN ved flere anledninger, sier han.

– Større sjanse for ny kriminalitet

Hårek Elvenes

SPESIALTILPASSET: Hårek Elvenes (H) mener at det er større sjanse for at ungdommene kommer seg vekk fra kriminalitet når de slipper å sone sammen med eldre kriminelle.

Foto: Høyre

Hårek Elvenes som sitter på Stortinget for Høyre synes det er bra at også Østlandet får sin ungdomsenhet slik at kriminelle 16- og 17-åringer slipper å sone i vanlige fengsler med voksne.

– Sjansen for at de skal begå ny kriminalitet er mye større om de soner med eldre kriminelle enn om de soner i et eget fengsel med et spesialtilpasset rehabiliteringstilbud.

Prosessen med å finne egnet sted har pågått i årevis. Nå tar regjeringen sikte på åpne den nye fengselsinstitusjonen neste år.

– Vi har vært utålmodige opposisjonspolitikere lenge, sier Kjos.