NRK Meny
Normal

Steinalderboplass rasert: – Trist for vår felles historie

To boplasser fra eldre steinalder er ødelagt etter et gravearbeid i Vestby. Nå politianmelder Akershus fylkeskommune forholdet.

Dette er boplass ID 180094 ( i den Nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden

ØDELAGT: Slik ser det ut ved en tidligere steinalderboplass i Vestby kommune etter et gravearbeid.

Foto: Anne Traaholt

Gravearbeidet skal legge nye vann- og avløpsrør til hyttene på strekningen mellom Krokstrand og Hulvik. Nå er det delvis stans i arbeidet, etter gravearbeidet har rasert to steinalderboplasser.

Anne Traaholt i seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune

– Det er vanskelig å forstå at man ikke har tatt til seg den veldig tydelige meldingen om å stoppe arbeidet, sier Anne Traaholt.

Foto: Privat

Akershus fylkeskommune har valgt å gå til politianmeldelse for brudd på vernereglene i kulturminneloven, skriver Moss avis.

Entreprenør Gruppen AS som har utført gravearbeidet, skal ha vært kjent med forholdene og fått beskjed om å holde seg unna akkurat disse områdene.

– Denne saken er veldig alvorlig. Tiltakshaver har gjort disse inngrepene uten å ta kontakt med kulturminnevernet og uten å søke om dispensasjon i forkant, sier seniorrådgiver Anne Traaholt i seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune til NRK.

– Veldig trist

Det ble gjort funn av til sammen syv boplasser fra steinalderen i området, i tillegg til at det i området også var en tidligere registrert gravhaug.

To av boplassene har blitt skadet av gravearbeider. Fylkesrådmannen vurderer at saken har karakter av grovt skadeverk, står det i anmeldelsen.

Det er ikke ofte fylkeskommunen anmelder slike saker. Kun en til to ganger i året.

– Dette er veldig trist, for dette er vår felles historie. Når noen tar seg til rette på denne måten, så ødelegger man de sporene som ligger igjen etter fortidige innbyggere, sier Traaholt.

foto er fra funn i prøvestikk

STEINALDERFUNN: Dette bildet viser funn fra en av steinalderboplassene i 2014.

Foto: Anne Traaholt

Starter politietterforskning

Entreprenør Gruppen AS har utført gravearbeidet på oppdrag for Kystlinjen.

– Kystlinjen har hatt jevnlig kontakt med entreprenørene, som har meldt at det er gjort funn i området, og de områdene er det tatt hensyn til under gravearbeidet. Hvis det har skjedd noe som ikke er riktig her, så beklager vi selvfølgelig det. Men det er alt for tidlig å si, sier advokat for Kystlinjen, Lasse Kopperud.

Saken skal nå etterforskes av politiet.

– Det har blitt informert om at det er gjort funn på området. Entreprenørene sa til Kystlinjen at de skulle tilpasse seg dette. Kystlinjen har ikke visst om at det har pågått inngrep i sonene hvor det har blitt gjort funn. Etterforskningen vil gi svar på hvem som skal stilles til ansvar hvis det har skjedd noe ulovlig, sier Kopperud.

NRK har vært i kontakt med Entreprenør Gruppen AS, som henviste til Kystlinjens advokat.

De to første bildene er fra inngrep i selve boplassen ID 180093

SKADET: Den tidligere steinalderboligen er nå ødelagt.

Foto: Anne Traaholt

.