Slik kan fremtidens Oslo S bli

Mange har drømmer for hvordan området rundt Oslo S skal se ut. Plan- og bygningsetaten ønsker en felles plan for prosjektene, men utbyggerne mener det tar for lang tid.

Eskild Rolstad

Utviklingsdirektør Eskild Rolstad i KLP er utålmodig etter å komme i gang med byggeprosjektet på Jernbanetorget.

Foto: Daria Zoric/NRK

Rundt Oslos største og mest sentrale knutepunkt, Jernbanetorget, er planene mange og utfordringene store. Flere byggeprosjekter planlegges, blant dem et nytt bygg som skal erstatte den tomme postterminalen.

Eiendomsselskapet KLP kjøpte bygget i 2007, og det har stått tomt siden 2009. Håpet var å få bygge et nytt hovedkvarter for Nordea, men avtalen ble skrinlagt da det ble klart at reguleringssaken tok lengre tid enn forventet.

– Vi hadde håpet på en ferdigstillelse i 2017, men det ble umulig og avtalen gikk i vasken, sier Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP.

Digre prosjekter

Det er forventet at trafikkstrømmen vil øke kraftig rundt Oslo S, og mange store byggeprosjekter planlegges samtidig.

For å se det hele i sammenheng laget Plan- og bygningsetaten i 2010 «Områdeprogram Oslo S» for hele Jernbanetorget og kvartalene rundt.

Programmet legger rammene for alle plansaker og utvikling i området, og særlig tre prosjekter er sentrale:

  1. Byggingen av en stor ny bussterminal over sporområdet på Oslos sentralstasjon
  2. Rivingen av dagens postterminal, som så eventuelt skal erstattes med et flunkende nytt og over 100 meter høyt høyhus
  3. Byggingen av en hel ny jernbanestasjon og stasjonshall for Oslos S

Saken fortsetter under videoen.

Rom Eiendom og Babusjka AS har laget denne visualiseringen av det nye Oslo S som skal stå klar i 2019.

Rom Eiendom og Babusjka AS har laget denne visualiseringen av det nye Oslo S som skal stå klar i 2019.

Tanken er at de tre prosjektene skal samordnes på best mulig måte, så tidlig som mulig, fordi planene har stor innvirkning på hverandre.

– Byggingen av alle tre prosjektene er teknisk svært krevende og må sees i sammenheng, sier avdelingsdirektør for byutvikling i Oslo kommunes Plan- og bygningsetat, Morten Wasstøl til NRK.

Vil ikke være en del av prosjektet

Eskild Rolstad ser ikke at det er en kobling mellom KLPs planlagte kontorbygg og de andre tiltakene som skal bedre reiseknutepunktet i Oslo. Han mener KLP ikke er avhengige av å være en del av fellesprosjektet.

– Vi er ikke avhengige av utbyggingen av bussterminalen, heller tvert imot. Derfor burde vi bare fått lov til å bygge. Nå står vi i fare for å havne i en situasjon hvor vi venter på avgjørelser om taxiholdeplasser, buss for tog, og sykkelparkeringer for Oslo S. Det har ikke noe med oss å gjøre, sier han til NRK.

  • Hva synes du om prosjektet og planene? Kommenter nederst i artikkelen!
Morten Wasstøl

Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten ønsker en samlet plan for alle prosjektene i området rundt Oslo S.

Foto: Daria Zoric/NRK

Plan- og bygningsetaten mener derimot at tomten ved postterminalen kan bli nødvendig å benytte i forbindelse med bygging av en ny bussterminal.

– Det er bare ett eksempel på hvor avhengig gjennomføringen av ett prosjekt er for et tilstøtende prosjekt, sier Morten Wasstøl.

Han tror at det er lurt at KLP venter på avgjørelsene for de andre konstruksjonene i nærheten.

– De var nok mer negative i begynnelsen, men nå begynner ballen å rulle og det tror jeg er positivt for alle parter.

Uenighet om høyde

Bygget KLP hadde tenkt seg ruvet 110 meter over bakken, men det var Plan- og bygningsetaten svært skeptisk til.

Under et informasjonsmøte om utbyggingen onsdag kveld, var det flere som tok til orde for å bygge høyere. Selv mener Plan- og bygningsetaten at å bygge lavere enn Oslos høyeste bygg, Oslo Plaza, er den riktige veien å gå. De håper på at kontorbygningen ikke blir høyere enn 90 eller 100 meter.

– Høyde er nok en av mange diskusjoner som gjenstår i planprosessen, men jeg er ikke overrasket over engasjementet på dette temaet, sier Morten Wasstøl.

KLP opplyser at de allerede har gitt opp en del av tomta for å få åpnet opp for Akerselva, samtidig som de har måttet inngå kompromisser om høyden på bygget.

– Det som er den største faren videre er at vi må bli nødt til å krympe bunnarealet enda mer sammen, da vil man ikke lenger få det volumet man ønsket ved å bygge i høyden, sier Rolstad.

Saken fortsetter under bildet.

Fremtidens Oslo S

I dette forslaget ser man en ny versjon av Oslo sentralstasjon, hvor selve hallen strekker seg langt ut i dronning Eufemias gate, slik forslagsstiller Rom Eiendom ser det for seg.

Foto: Space Group/Luxigon

Kan gå raskt

Selv om det dreier seg om svært store prosjekter, mener byutviklingsdirektøren at mye kan komme til å skje raskt.

– Vi er inne i en fase av et langt planarbeid hvor vi øyner muligheten for å få på plass et plangrunnlag for å realisere flere av disse prosjektene.

Fram til nå har blant annet planleggingen av ny jernbanestasjon på Oslo S stoppet opp i flere år.

Ifølge Wasstøl har dette skjedd på grunn av usikkerhet og frykt for konsekvensene slike store prosjekter kan ha, både for jernbanen og andre prosjekter i området.

– Derfor kan vi virkelig glede oss over at vi nå har et forslag til planprogram for disse tre storprosjektene ute på høring. Nå kan vi virkelig bidra til en realisering av disse planene.

KLP håper, i likhet med de andre aktørene, at det nå blir fortgang i prosjektet.

– Det som er viktig for oss er at vi får kommet i gang med noe. Nå føler vi oss som gissel i en situasjon som vi egentlig ikke burde være i, sier Eskild Rolstad.

Snart går høringsfristen ut

Har du sterke meninger om hvordan området rundt Oslo S skal bli i fremtiden, bør du uansett gjøre din stemme hørt nå.

– Alle som er opptatt av dette området bør bruke anledningen nå om man vil ha innflytelse på hva slags rammer som legges nå for videre utvikling, sier Wasstøl.

For dette går snart til politisk behandling?

– Neste skritt er at det vil bli utarbeidet forslag til reguleringsplaner for disse tre prosjektene, og de vil bli fremmet for politisk behandling i bystyret.

Høringsfristen går ut mandag 14. april 2014.