NRK Meny
Normal

Skal skyte flere ulv enn planlagt etter angrep på sau

Det er gitt tillatelse til å ta ut fem ulv på Østlandet i vinter. Naturvernforbundet mener jakt på så mange dyr kommer til å ødelegge den norske ulvebestanden.

Ulvetatt sau

UNDERSØKT: I Akershus er 45 sauekadaver undersøkt for ulveskader i år. Foreløpige tall fra Rovbase viser at nesten 300 sau er antatt drept av ulv i hele landet i år.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Etter at ulv har tatt over 250 sau i Akershus og Hedmark til nå i år har rovviltnemndene bestemt seg for å gi lisens for jakt på én ulv mer enn først foreslått.

Lars Salvesen (Krf)

FORSVARLIG: Medlem i rovviltnemnda for Akershus, Lars Salvesen (KrF), mener det er riktig å redusere ulvebestanden med ett dyr mer enn de fire som ble bestemt i fjor.

Foto: AFK/Stina Glømmi
Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

HELT UENIG: Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er sterkt kritisk til at rovviltnemda har bestemt at fem ulver i østlandsområdet skal tas ut til vinteren.

Foto: Elin Martinsen / NRK

– Vi mener det kan forsvares å ta ut fem dyr fordi det er et økende antall ulv i Norge, sier medlem i rovviltnemnda for Akershus, Lars Salvesen (KrF).

Så langt i år er nesten 300 sau drept av ulv i hele landet, viser foreløpige tall fra Rovbase. Flere tilfeller er kjent, men viser ikke i statistikken fordi de ikke rapportert inn ennå.

11 ulver er skutt, derav sju stykker i Hedmark. Én ulv er skutt i Hægebostad i Vest-Agder, to i Aust-Agder og én i Vågå i Gudbrandsdalen.

Onsdag møttes rovviltnemndene for Oslo, Akershus og Østfold og Hedmark for å vurdere situasjonen.

– Det er sterke historier fra dem som forteller at ulven tar sau, men vi må også oppfylle det nasjonale forliket om at vi skal ha ulv i dette landet, sier Salvesen.

Ødelegger ulvebestanden

Naturvernforbundet mener jakten setter ulvebestanden i Norge i fare. Fagleder for naturmangfold, Arnodd Håpnes, er uenig med rovviltnemndene i at det blir flere ulv i landet.

Han mener bestanden holder seg stabil på grunn av streifdyr fra den voksende bestanden i Sverige.

– Vi skyter ned økningen jevnt og trutt uten at den norske bestanden øker, sier han.

– Det er allerede skutt 11 ulver i Norge hittil i år av en bestand på mellom 30 og 40 dyr. At det skal skytes mange flere ulv av en så liten bestand er dårlig naturforvaltning av en av våre mest truede dyrearter.

Redd for Østmarka-ulvene

Naturvernforbundet er også bekymret for at valpene til Østmarka-ulvene Fenris og Frøya skal bli skutt når jakten starter.

Selv om reviret ligger innenfor ulvesonen, der de er fredet, kan valpene bevege seg utenfor området.

– Vi er veldig bekymret. Nå begynner ulveungene fra Østmarka-reviret å vandre ut, og de risikerer å bli skutt med det vedtaket som er gjort nå, sier Håpnes.

Ville ha jakt på seks ulv

Først var det foreslått at fire dyr skulle tas ut, men etter debatt der rovviltnemnda i Hedmark ønsket jakt på seks dyr endte avstemmingen med lisensjakt på fem ulver.

– Det er Hedmark som har størst belastning og dermed blir ønsket om å ta ut ulv også større, sier Salvesen.

Venstre ønsket jakt på færre ulver enn innstillingen på fire, men valgte å støtte forslaget om å ta ut fem dyr for å unngå at Hedmarks forslag gikk gjennom.

Til slutt var det dobbeltstemmen til nemndas leder som avgjorde debatten.

– Så jevnt kan det være når det gjelder et konfliktfylt tema som dette er, sier Salvesen.

Ulvetatt sau

TATT AV ULV: Rovviltkontakt Hans Petter Klokkerengen har flere ganger i sommer måtte rykke ut etter at ulv har tatt sau i Akershus denne sommeren.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)