Samler der regjeringen splitter opp

Det rødgrønne byrådet samler sporveisfamilien. Samtidig kritiserer de regjeringen for oppsplitting og pulverisering av ansvaret for jernbanen.

Arild Hermstad og Raymond Johansen

FØRSTE MX-VOGN: Sporveien skal heretter eie T-banevognene, ikke bare leie dem av et annet kommunalt selskap. Her står Arild Hermstad (MDG) og Raymond Johansen (Ap) i den aller første av de hvite, såkalte MX-vognene som ble levert i 2006. Den er for tiden på verksted på Majorstuen for full overhaling.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi gjør det regjeringen burde gjøre; vise tydelig hvem som har ansvaret for hva, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Norsk jernbane er splittet opp i et konglomerat av selskaper gjennom den omstridte jernbanereformen. Byrådet vil samle alt som har med trikk og T-bane å gjøre i ett selskap.

Den «omvendte» jernbanereformen gir ifølge byrådet mer kollektivtrafikk for pengene og bedre tilbud til de reisende.

Slår sammen

Helt konkret vil byrådet slå sammen Sporveien og Oslo Vognselskap. Vognselskapet ble dannet i 2006 for å eie byens T-banevogner og trikker. Materiellet blir igjen leid ut til Sporveien, som den gang gikk under det famøse navnet Kollektivtransportproduksjon (KTP).

Nå samler byrådet alt som har med skinnegående transport å gjøre i ett selskap.

T-bane inn i kulvert

SAMME SELSKAP: I Oslo skal samme selskap eie, drive og vedlikeholde både T-banetogene og trikkene og skinnene vognene kjører på.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det styrker alle miljøene. Vi får utnyttet kompetansen bedre, og det blir bedre økonomi. Samlet sett betyr det et bedre kollektivtilbud, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG)

– Dette står i kontrast til det som skjer på nasjonalt nivå. Det er kun noen vits hvis du ønsker å stykke opp og privatisere og gjøre ting uoversiktlig.

– Vi i Oslo ønsker å gjøre ting enkelt og oversiktlig. Vi ønsker heller ikke å tilrettelegge for privatisering, sier han.

Mange selskaper

For å frakte drøyt 70 millioner togpassasjerer årlig, har regjeringen et vell av ulike selskaper: Bane Nor, Mantena, Togservice, Norske Tog og Vy (tidligere NSB). I tillegg er private togoperatører som britiske Go Ahead på full fart inn.

VY - nytt felles navn for NSB og nettbuss

VY: NSBs nye navn ble lansert med brask og bram 12. mars - og raljert over i dagevis.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For å frakte over 170 millioner trikke- og T-banereisende i Oslo klarer byrådet seg med Sporveien.

Sporveien vil i fremtiden eie, drive og vedlikeholde både vogner, skinner, stasjoner og holdeplasser, riktignok etter at Ruter har bestilt ruteopplegget.

– Skylder på hverandre

Byrådsleder Johansen sier at regjeringen har skapt et flerhodet troll der alle skylder på hverandre hvis toget er forsinket.

– Regjeringen bør spørre seg selv om de satser nok på kollektivtrafikk. I stedet koser de seg med organisatoriske spørsmål og navneendringer.

– Ansvaret er fordelt, forvirrende og splittet opp. Privatisering er manna fra himmelen som skal løse alle problemer, sier byrådslederen.

I fjor ble T-banen i Oslo kåret til verdens tredje mest kostnadseffektive. At ansvaret har vært noenlunde samlet er en viktig grunn, ifølge Arild Hermstad.

– Sporveien er et av de mest effektive og veldrevne kollektivselskapene i verden. Dette grepet gjør at de vil bli enda bedre, sier han.

Avviser kritikken

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier at jernbanen er organisert slik at den enkelte delen av jernbanefamilien gjør det den er best på.

Tommy Skjervold

BEST: Medlemmene av jernbanefamilien gjør det hver enkelt er best på, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp).

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

– Det er ingenting som tyder på at de reisende har et dårligere jernbanetilbud som følge av regjeringens reform. Det er flere passasjerer i dag enn noen gang før, sier han.

Skjervold avviser påstanden om ansvarspulverisering. Han sier at det er klart hvor ansvaret for de ulike delene av jernbanesektoren ligger.

– Det er et politisk ansvar å sørge for at de ulike delene av jernbanesektoren fungerer. Jernbanereformen handler om å bruke pengene fornuftig, for eksempel ved at vi har konkurranseutsatt Sørlandsbanen.

– Det gjør at vi kan gi et bedre tilbud til passasjerene. I tillegg sparer vi flere milliarder skattekroner, sier Tommy Skjervold.

Bussanbud

Frp-politikeren legger til at byrådet står fritt til å organisere sin virksomhet slik de vil. Han minner om at bussen i Oslo er konkurranseutsatt.

– Det fungerer så vidt vi vet utmerket, sier han.