Refstad skole var ny i 2005, nå må den stenges

Nesten 1000 elever trenger nye klasserom på grunn av setningskader i den tretten år gamle skolen.

Skilt på Refstad skole

STENGT: Ingen har blitt skadet, men skolen er stengt ut ifra et føre-var-prinsipp.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Skadene ble oppdaget i vår, da det ble vanskelig å åpne vinduer og dører i et av byggene på Økern i Oslo.

Dette fører til at skolens 675 elever må flytte til Bredtvet skole. Dette gjør igjen at 200–300 ungdommer mellom 16 og 19 år som har norskopplæring også må flytte. De vet ikke hvor de skal.

– Setningsskadene ble enda mer omfattende den siste uka før skoleslutt. Men det har aldri vært noen fare for liv og helse. Det er ut ifra et føre-var-prinsipp at vi stengte skolen 21. juni, sier kommunikasjonsdirektør for Undervisningsbygg, Marit Thorsen.

Refstad skole

NYBYGG I 2009: Setningsskadene er i dette bygget. Det var nytt i 2005 og en ekstra ble bygget på i 2009.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Rekordfart

Da Lørentunnelen skulle bygges måtte Løren skole flytte. Derfor ble Refstad skole bygget.

Også musikkorpset som øver i skolens lokaler blir rammet av stengingen. Og kommer til å tape hundretusener av kroner fordi de ikke lenger kan bruke skolen til loppemarked.

– Jeg lurer på hvorfor man i utgangspunktet valgte å bygge så fort, og så raskt. Det burde ikke være nødvendig. Lørentunnelen var jo planlagt en god stund, sier Hanne Austad, som sitter i styret for korpset for Refstad og Løren skole.

– Deler av bygget ble bygget i rekordfart fordi skolebehovet var stort, men når bygget først kom så skulle det være et bygg som skulle ha en levetid som er vanlig på en skole i Oslo, på ca. 25–40 år, sier Thorsen.

Marit Thorsen, kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg KF

Marit Thorsen i Undervisningsbygg sier at de skal finne ut av hva som har forårsaket setningsskadene.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Rektor ved Refstad, Magnus Kristiansen, sier at deres fokus nå er på de 675 elvene som får ny skole til høsten.

På flyttefot

De 200–300 ungdommene som får norskundervisning ved Bredtvet skole, har foreløpig ikke nye lokaler å flytte inn i.

– De har vært veldig fornøyd med å være på Bredtvet. Men vi skal sørge for at de fortsatt for et bra tilbud, både elevene og ansatte i midlertidige lokaler, sier direktør for Kuben yrkesarena, Remi Pettersen.

– Selv om det blir ekstraarbeid og litt ekstra ved skolestart, så skal vi få det til.