NRK Meny
Normal

Millionbot til sykehus for utnyttelse av sykepleiere

Oslo universitetssykehus er dømt til en bot på én million kroner for å ha utnyttet filippinske sykepleiere. Et ektepar er dømt til fengsel og million-erstatning i samme sak.

Filippinske sykepleiere

De filippinske sykepleierne fortalte at de måtte betale store pengebeløp for å komme i jobb i Norge, da de ble intervjuet av NRK i 2012.

Foto: NRK

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett i dag. Da saken gikk for Oslo tingrett i 2013, ble Oslo universitetssykehus og ekteparet Lars og Ruby Backer frikjent, men dommen ble anket av påtalemyndigheten.

Lars og Ruby Backer er i lagmannsretten dømt til fengsel i ett år og tre måneder.

Oslo universitetssykehus er dømt til foretaksstraff, og får en bot på én million kroner for grov overtredelse av utlendingsloven.

Tiltalen mot sykehuset og ekteparet gikk ut på utilbørlig utnyttelse av de sju sykepleierne som de i 2010 skaffet jobb i Norge.

– Uheldig for oss

Lagmannsretten vurderte saken svært annerledes enn tingretten, fordi de mener at omstendighetene tydelig viser at sykepleierne ble utilbørlig utnyttet. Ifølge dommen har ekteparet også opptrådt forsettlig.

Morten Reymert

Dommen er uheldig for OUS' omdømme, sier viseadministrerende direktør Morten Reymert.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Etter lagmannsrettens vurdering var det sterkt klanderverdig av OUS å ikke følge opp omstendighetene rundt ansettelsene av de sju sykepleierne overfor Lars og Ruby Backer.

– Dette er ingen god sak for oss. Det er ikke bra med hensyn til hvordan vi håndterer våre ansatte, og det er selvfølgelig ingen god sak for oss utad, sier Morten Reymert, viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

OUS har skjerpet sine rutiner for ansettelser som følge av denne saken, blant annet skal hver enkelt ansettelse godkjennes høyere opp i administrasjonen.

Millionbeløp i erstatning

Lagmannsretten finner det utvilsomt at Lars og Ruby Backer gjennom utnytting av sykepleierne har hatt økonomisk vinning, som skal inndras.

Ekteparet og Oslo universitetssykehus er dømt til å betale en erstatning på omlag 1,4 millioner kroner til de sju fornærmede.

OUS dømmes til å betale erstatning til tre av sykepleierne som solidarisk ansvarlig med ekteparet Backer, beløpet utgjør cirka 500.000 kroner av erstatningssummen.

NRK har ikke fått kontakt med forsvarerne til Lars og Ruby Backer.

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.