NRK Meny
Nye beredskapssenteret på Taraldrud
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Nytt beredskapssenter for politiet

Oppsummert

Beredskapssenter for politiet skal ligge på Taraldrud i Akershus. Det skal tas i bruk i løpet av 2020, og inneholde innendørs og utendørs skytebane, flere kontorer, helikopterhangar og kunstig landsby kalt SIBO-landsby.

  • Støyaktivistar nekta innsyn

    Naboane til politiets planlagde beredskapssenter i Ski er nekta innsyn i premissane for Justisdepartementets rapport om støy frå senteret. Naboane ønskte å gå nærmare inn i underlagsinformasjonen bak Justisdepartementets konklusjonar, men fekk avslag.

  • Eksproprierer på Taraldrud

    Staten vil tvangskjøpe elleve eiendommer for å få bygget det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski. Det er klart etter at Justisdepartementet ikke er blitt enig med grunneierne om prisen for eiendommene.

    Nye beredskapssenteret på Taraldrud
    Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski. Det bekrefter justisminister Anders Anundsen (Frp) overfor NRK nå. Dermed blir det ikke den tidligere søppelfyllingen Grønmo i Oslo som skal huse det nye nasjonale senteret.
Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski. Det bekrefter justisminister Anders Anundsen (Frp) overfor NRK nå. Dermed blir det ikke den tidligere søppelfyllingen Grønmo i Oslo som skal huse det nye nasjonale senteret.
Jernbaneverket og godsbransjen advarer mot politiets beredskapssenter på Alnabru. De mener området er for trangt, og at dette kan forsinke togtrafikk og godstransport.