Ny hund død etter diarésykdom - alle fylker rammet

Mattilsynet ute med ny oversikt over syke hunder med blodig diaré. Sykdommen som har krevd flere titalls hundeliv er nå oppdaget i alle landets fylker.

En hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo

LETER: Veterinærer og flere myndigheter prøver å finne ut hvorfor så mange hunder blir syke og dør i Norge. Bildet viser en hund fra Hedmark som ble obdusert på Veterinærinstituttet i Oslo tidligere i høst.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Torsdag ettermiddag opplyser Mattilsynet at seks nye sykdomstilfeller har blitt meldt inn de siste to dagene.

En av disse hundene er allerede død. Den kom fra Akershus etter det NRK erfarer.

I alle fylker

De nye tilfellene er fra Oppland, Østfold, Finnmark og Akershus.

Mattilsynet har nå mottatt meldinger om hunder med lignende symptomer fra samtlige fylker i Norge.

Tilsynet presiserer at de siste tilfellene er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer.

Mange er fremdeles bekymret for den ukjente hundesykdommen. Selv om det ikke har vært meldt om noen økte tilfeller av deprimerte hunder i det siste, sier Den norske veterinærforening at det er viktig at hundeeiere roer ned situasjonen. For stress kan smitte over på hundene.

Mange er fremdeles bekymret for den ukjente hundesykdommen. Selv om det ikke har vært meldt om noen økte tilfeller av deprimerte hunder i det siste, sier Den norske veterinærforening at det er viktig at hundeeiere roer ned situasjonen. For stress kan smitte over på hundene.

Minst 173 syke

Spørreundersøkelsen viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august.

Det er ingenting som knytter disse sammen enn at de har veldig like symptomer, sier Ole Hermann Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet.

Ole Hermann Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet

EKSPERT: Veterinær Ole Hermann Tronerud er også seniorrådgiver i Mattilsynet. Han sier de ennå ikke har funnet noen sammenheng som forklarer hundesykdommen.

Foto: Kalle Turkerud / NRK

Veterinærer har sendt inn et stort antall prøver fra syke hunder fra ulike steder i landet. Ifølge NTB er 56 av tilfellene fra Oslo og 27 fra Akershus.

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet for å finne årsaken. De anbefaler fortsatt å begrense nærkontakt mellom hunder.

15 hunder er obdusert ved Veterinærinstituttet i forbindelse med sykdomsutbruddet. Det har til nå blitt funnet bakterien Providencia alcalifaciens i tolv av de obduserte hundene hvor baktiologitest er klare.