NRK Meny
Normal

Norske tog går i sneglefart

Jernbanen i Norge er raskere enn i Albania, men tregere enn i de fleste andre europeiske land, viser en undersøkelse fra Framtiden i våre hender (FIVH).

Fulle tog på NSB

De norske togene er blant de som går senest i Europa.

Foto: Svein Aronsen / NRK

Miljøorganisasjonen har undersøkt togtrafikken i 27 europeiske land. Uten togbytter gir den norske gjennomsnittsfarten en 20. plass på listen, med togbytter havner vi på 25. plass med Tyrkia og Albania etter oss, skriver Aftenposten.

– Ekstremt tregt

Norges jernbaner frakter passasjene mellom de fire største byene med en snittfart på 75 km/t, med togbytter senkes farten til 53 km/t. Frankrike er raskest med en snittfart på 227 km/t, Italia kan by på 171 km/t.

– Vår undersøkelse viser at Norge har et ekstremt tregt togtilbud. Vi er verst i Vest-Europa og på bunnivå i Europa som helhet. Togrevolusjonen i vår verdensdel har ganske enkelt ikke kommet til Norge, sier Arild Hermstad, leder i FIVH.

Sats på utdanning

Jon Haugland, tillitsvalgt for de 230 Tekna-medlemmene i Jernbaneverket, mener økt satsing på utdanning er nøkkelen til å få bukt med problemet.

Haugland forteller at der i dag er ingen jernbanefaglige utdanninger på masternivå i Norge. Han mener behovet for opprustning av jernbanen er stort og sier en slik opprustning og utvikling krever penger, planlegging og dyktige medarbeidere.

– Ansvaret for at vi får den kompetansen vi trenger, ligger dels hos sentrale myndigheter, men også hos Jernbaneverket selv. Det må lages masterutdanninger innen jernbanefag raskt, sier Haugland.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på Twitter .