Mistet arbeidsoppgaver etter mammaperm

Da Elisabeth Presthagen kom tilbake på jobben etter endt fødselspermisjon hadde vikaren overtatt alle arbeidsoppgavene hennes. Ulovlig forskjellsbehandling, slår Likestillings- og diskrimineringsombudet fast.

Elisabeth Presthagen

VAR FORTVILET: Elisabeth Presthagen ble svært nedtrykt da hun kom tilbake til helt andre arbeidsoppgaver. I dag har hun fortsatt jobb ved OUS, men på en annen avdeling. – Nå trenger jeg ikke lenger å møte noen jeg ikke har veldig lyst til å møte, sier hun lettet.

Foto: Rushda Syed / NRK

Elisabeth Presthagen ble fullstendig overrumplet da hun oppdaget at stillingen ved Oslo Universitetssykehus, som hun forlot da hun gikk ut i fødselspermisjon, var blitt en helt annen da hun kom tilbake.

– Vikaren satt fortsatt med mine arbeidsoppgaver i over et halvt år etter at jeg var tilbake. Deretter lyste de ut en stilling med akkurat den samme arbeidsinstruksen som sto i stillingsannonsen jeg søkte på da jeg fikk jobben i første omgang, forteller hun.

Ble en annen

Prestehagen mener hun mistet arbeidsoppgavene hun hadde som lederassistent ved Oslo universitetssykehus før permisjonen. Tiden etterpå ble en kjempebelastning både for henne og familien.

– Jeg ble plutselig alvorlig og innmari mye trist og sliten. Og så ble jeg en sånn som gråt, og det har jeg aldri vært før, forteller hun.

Til slutt kontaktet hun Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet konkluderte med at Presthagen ble forskjellsbehandlet.

Mange får medhold

Presthagen er ikke alene om å bli diskriminert på jobben i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon.

68 prosent av alle som klager på samme type diskriminering har fått medhold hos ombudet.

En undersøkelse ombudet gjennomførte i fjor avdekket at 55 prosent av de spurte kvinnene opplevde forskjellsbehandling i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon.

22 prosent av mennene svarte det samme.

Frykter mørketall

Elisabeth Lier Haugseth

IKKE LOV: – Ingen som har fått eller planlegger å få barn skal være usikre på om de har det samme mulighetene som andre i arbeidsmarkedet, sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Proffice har gjennomført en undersøkelse blant arbeidsgivere hvor en tredel sa at de var tilbakeholdne med å ansette gravide kvinner. Dette er forbudt, understreker Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Regelverket er helt klart. Det er ikke lov å legge vekt på graviditet og foreldrepermisjon ved ansettelser eller ved tildeling av arbeidsoppgaver. Heller ikke ved forfremmelser, sier nestleder Elisabeth Lier Haugseth.

Haugseth sier det ofte finnes god dokumentasjon som bekrefter at kvinner har blitt diskriminert på arbeidsplassen i forbindelse med fødsel.

Hun frykter store mørketall og at dagens arbeidsmarked gjør kvinner til tapere.

Ikke enig med ombudet

Oslo universitetssykehus mener at Presthagen kom tilbake til samme stilling, men at nødvendige endringer ble gjort på grunn av omstillinger på arbeidsplassen.

HR-direktør Morten Meyer sier han ikke kommenterer personalsaker, men bekrefter at de har klaget ombudets vedtak inn til Likestillings- og diskrimineringsnemda.

– Vi ønsker en bredere gjennomgang av denne saken, fordi vi ikke er enige i den vurderingen som ombudet har gjort, sier Meyer.