Mener Politihøgskolen ikke er nok

Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt er bekymret for nivået på nyutdannede politifolk og mener Politihøgskolen ikke er nok.

Politimester Follo Arne Jørgen Olafsen

Politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, kritiserer politiudanningen.

Foto: NRK

I et brev til høyskolen peker han på flere forhold som gjør at han mener dagens utdanning av politifolk holder et for lavt nivå, skriver VG.

– Vi har hatt noen episoder i distriktet som kunne utviklet seg til dramatiske hendelser, og som vi i fremtiden må unngå. Vi mener å se tendenser til svakere politioperative ferdigheter hos nyutdannede. Dette er bakgrunnen for brevet, sier Olafsen.

Mange av søkerne til stillinger ved ordensseksjonen hadde til dels svært mangelfulle kunnskaper og ferdigheter innen flere av områdene som ble kontrollert, skriver Olafsen i brevet.

Mangler viktig kunnskap

Til NRK utdyper han at de har gjort seg disse erfaringene på bakgrunn av jobbintervjuer med søkere, regelmessig trening, samtaler med nyutdannede og et par alvorlige hendelser i politidistriktet.

Mener du at politiutdanningen har blitt dårligere enn den var før?

– Nå har ikke vi drevet noen empirisk forskning, men vi har gjennomført de samme intervjuene i tre år på rad nå, sier Olafsen til NRK.

– Vi har stilt en del spørsmål om bruk av våpen, stopp av bil, forfølgelse av kjøretøy, bruk av spikermatte og så videre. Dette er ferdigheter som nyutdannede må ha for å kunne håndtere akutte og tidskritiske hendelser. Mer enn femti prosent av søkerne har ikke vært i stand til å svare på disse spørsmålene.

Olafsen sier til NRK at han ikke ønsker å gå inn på hvilke hendelser som kunne ha blitt dramatiske på grunn av manglende kunnskaper hos ferske politifolk.

– Jeg ønsker ikke å gå i dybden på dette, men det har vært to særdeles alvorlige hendelser i politidistriktet, hvor dette kan være en av årsakene, sier Olafsen.

Han sier at dette særlig gjelder akutte og tidskritiske hendelser, der de det gjelder ikke har tid til å slå opp i lovverket eller spørre kolleger om hjelp.

Åpne for kritikk

Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, har allerede svart Olafsen og sier de er åpne for kritikk.

– Det er viktig for oss å gi en utdanning i takt med politiets behov. Vi tar brevet alvorlig og er kjent med at det har vært et ønske både fra politidistriktene og studentene med mer operativ trening, sier Skulstad.