Mener nye elever segregeres i osloskolen

Barn som er nye i landet og som går i mottaksklasser er ikke en del av fellesskapet på skolene, mener Elevorganisasjonen. Flere osloskoler forteller at mottakselevene sjelden har fag med andre klasser på skolen.

Rahman Akhtar Chaudhry

RASER: Elevorganisasjonens fylkesleder i Oslo, Rahman Akhtar Chaudhry mener det er uakseptabelt at nyankomne utenlandske elever er isolert fra dem som følger normal undervisning.

Foto: Edin Babic / NRK

– Vi har fått kommentarer på at mottaksklassene ikke har fag med dem som har vanlig undervisning. Av og til er de ikke engang i samme bygg, sier Rahman Akhtar Chaudhry.

Han er fylkesleder for Elevorganisasjonen i Oslo og reagerer kraftig på den beskjedne kontakten mottaksklassene har med resten av elevene.

– Det stanser integreringsprosessen fullstendig. Det er ingenting i veien for at de som ikke har gode språkferdigheter kan ha kroppsøving med andre, sier Chaudhry.

Margaret Westgaard

Margaret Westgaard, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Foto: Utdanningsetaten

Isolert fra de andre elevene

Osloskolen tar hvert år imot 600-900 nyankomne elever fra andre land og forbereder dem for opplæring på nærskolen. Mottaksklassene er fordelt på 25 skoler i hovedstaden. Ifølge avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Margaret Westgaard deles de inn i tre forskjellige grupper avhengig av hvor lang skolegang elevene har fra før.

– Der kan de i mye større grad bruke tid til å øve på bokstaver, ord og begreper enn i en vanlig klasse, sier Westgaard.

Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder skal de utenlandske elevene i tillegg til ulike aktiviteter på skolen også inkluderes i forskjellige fag som følger normal undervisning. Det er det ifølge elevrådsleder ved Marienlyst skole lite av.

– Mottaksklassen har timer og friminutt i barneskolefløyen selv om de er ungdomsskoleelever. De er ikke med på noe av undervisningen vår og det synes jeg er kjipt, sier Edvard Botterli Udnæs.

Edvard Botterli Udnæs

Edvard Botterli Udnæs, elevrådsleder ved Marienlyst skole.

Foto: Edin Babic / NRK

Vil ha bort segregeringen

Flere av Osloskolens rektorer NRK har snakket med forteller at mottakselevene sjelden følger normal undervisning. Rektor ved Marienlyst skole mener rådene fra Elevorganisasjonen er gode.

– Ambisjonen neste år er at mottakselevene i større grad skal delta i et eller to praktiske fag. Fungerer det godt så kommer vi til å gjøre mer av det, sier Knut Erik Brændvang.

Knut Erik Brændvang

Knut Erik Brændvang, rektor ved Marienlyst skole.

Foto: Edin Babic / NRK

Utdanningsetaten legger ansvaret på skolene og mener det skal være mulig å legge til rette for både aktiviteter og fag med andre elever.

– Hvis ikke dette gjøres så er det noe vi må se nærmere på, sier Westgaard.

Elevorganisasjonen er ikke i tvil. Segregering av elever må vekk og det må skje før det går utover integreringen. Det er ikke nok at skolene bare prøver å integrere elevene, mener Chaudhry.

– Skolene skal sørge for at elevene hører hjemme.