NRK Meny
Normal

Kvinne (83) frøs ihjel: – Må granskes på nytt

I 2010 frøs en eldre, dement kvinne i hjel utenfor sitt eget hjem på Kampen i Oslo. Hvis det blir et maktskifte i hovedstaden krever Nasjonalforeningen for folkehelsen at det nye byrådet gransker saken på nytt.

Jorunn Bukkøy innfelt

Jorunn Bukkøy (83) var sterkt svekket av demens og veide bare 38 kilo da hun ble funnet frosset i hjel i en snøfonn på Kampen i 2010.

Foto: Gorm Kallestad/privat / Scanpix/privat

Mars 2010 ble 83 år gamle Jorunn Bukkøy funnet frosset i hjel utenfor boligen sin på Kampen i Oslo, oppskrapet og i nattøyet.

Politiet ga bydel Gamle Oslo en bot på 500.000 kroner for ikke å ha gitt Bukkøy forsvarlig helsehjelp. Fordi kommunen nektet å vedta boten, endte saken i retten i mars i år. Der ble Oslo kommune frifunnet.

Nå oppfordrer Nasjonalforeningen for folkehelsen det påtroppende Oslo-byrådet til å gå gjennom den såkalte Bukkøy-saken på nytt:

Lisbeth Rugtvedt

– Det er fortsatt for mange ubesvarte spørsmål etter det tragiske dødsfallet til Jorunn Bukkøy, mener Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Dette er en veldig alvorlig sak. Oslo kommune har i denne saken opptrådt med et beinhardt selvforsvar. Vi savner at man går mer ydmykt inn og ser på hva kommunen kan lære av den, sier generalsekretær Lisbeth Rugtvedt.

– Får ikke skje igjen

Rugtvedt mener det nye byrådet må se på hva Oslo kommune har gjort for å forbedre omsorgen etter Bukkøy-saken:

– Vi kan ikke oppleve igjen at personer med demens ikke blir tatt godt nok vare på.

Dette kan for eksempel gjøres gjennom en høring der involverte parter, som naboer, pårørende og bydelen uttaler seg, mener Rugtvedt.

Tone Tellevik Dahl

Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl mener en gransking av Jorunn Bukkøys dødsfall vil kunne gi Oslo kommune viktig lærdom.

Foto: Nadir Alam / NRK

Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl var leder av helse- og sosialkomiteen i bystyreperioden 2011–2015. Hun sier Ap ønsker å følge opp kravet fra Nasjonalforeningen:

– Det er helt klart viktig for et nytt byråd å gjennomgå den saken grundig, sånn at man kan ta lærdom av den, og sørge for at de feilene som ble gjort ikke skjer igjen.

Tone Tellevik Dahl mener saken er svært alvorlig:

– Den fikk et tragisk utfall, her var det en eldre kvinne som var avhengig av kommunens hjelp og støtte i eget hjem, noe hun fikk for lite av.

– Fantastisk

Jorunn Bukkøys nevø, Per Hansen, er svært glad for initiativet fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og responsen fra Arbeiderpartiet:

– Jeg syns det er fantastisk bra, jeg hadde aldri trodd at saken kom opp igjen. Det er mange sider her som ikke er blitt belyst.

Per Hansen, nevø av kvinne som frøs ihjel på Kampen

Per Hansen, nevø av Jorunn Bukkøy, er svært glad for at omstendighetene rundt hennes dødsfall kan bli tatt opp til ny behandling.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interessorganisasasjon for personer med demens og deres pårørende.

Generalsekretær Lisbeth Rugtvedt mener en gransking av Bukkøy-saken er av prinsipiell betydning:

– Vi er opptatt av denne saken av flere grunner. Både fordi det er personer som er rammet i en veldig trist enkeltsak, men også fordi vi kjenner igjen veldig mange problemstillinger fra andre saker. Ikke minst at det ofte er for lite planer for oppfølging av pasienter etter at de har fått en demens-diagnose.