Kraftig MRSA-økning i Oslo

Antall MRSA-infeksjoner, som kan være livsfarlige, øker sterkt i hovedstaden. I 2013 var det 32 prosent flere MRSA-infeksjoner enn året før. Bekymringsfullt, mener Folkehelseinstituttet.

Isolasjon på sykehus

Sykehuspasienter som får påvist MRSA havner i isolasjon for å hindre at bakterien sprer seg. Her er en MRSA-pasient i isolat i Berlin. Arkivfoto.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

MRSA-tallene øker stadig, det overrasker ikke fagfolkene. Det har tallene gjort jevnt og trutt de siste årene, men det siste året hopper tallene kraftig flere steder.

– Det er bekymringsverdig at forekomsten av resistente bakterier øker, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Petter Elstrøm.

Bakterien, som i utgangspunktet er helt vanlig hos mennesker og ufarlig for de fleste av oss, kan få svært alvorlige konsekvenser for de svakeste.

Kan være alvorlig og livstruende

– Hvis man har en annen grunnsykdom, er på sykehus og blir operert eller får omfattende behandling kan denne bakterien gi alvorlig infeksjon. Det kan for eksempel være lungebetennelse, infeksjoner i indre organer eller blodforgiftning. Det er infeksjoner som er alvorlige og livstruende, sier Elstrøm.

30-40 prosent av oss er bærere av gule stafylokokker, og rundt én prosent av disse er MRSA.

Resistente gule stafylokokker gir ikke nødvendigvis oftere eller mer alvorlig sykdom enn andre stafylokokker, men det er vanskeligere å behandle infeksjonene.

– Smittepresset øker og øker

Petter Elstrøm

Petter Elstrøm, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Bakterien, som er mye mer vanlig i andre deler av verden og Europa, blir importert til Norge gjennom reising og flytting. Mens én prosent av de gule stafylokokkene er MRSA i Norge er rundt 50 prosent MRSA i Hellas.

– Det som er vanskelig er at det øker så mye i resten av verden. Smittepresset inn mot Norge bare øker og øker. Med den reisevirksomheten vi har, blir det veldig vanskelig å hindre import av resistente bakterier, sier Elstrøm, som understreker at Norge fremdeles er best i klassen.

Mens økningen på landsbasis var på 15 prosent fra 2012 til 2013, økte antall infeksjonstilfeller i Oslo forårsaket av den resistente MRSA-bakterien kraftig, med 32 prosent. (Se tabell under)

Øker mest ute i befolkningen

Oslo stod for 21 prosent av MRSA infeksjonene i Norge i fjor. At forekomsten er så høy i Oslo forklares som et storbyfenomen, det er høyest forekomst av smittsomme sykdommer generelt i Oslo først og fremst fordi det er en storby.

Et lyspunkt er at antall infeksjoner i sykehus og sykehjem kun øker minimalt.

– Vi ser heldigvis ikke en alvorlig økning av tilfeller hos inneliggende pasienter på sykehus og sykehjem. På tross av økningen vi ser i Oslo og Norge, virker smitteverntiltakene vi har i dag ved at de hindrer at bakteriene etablerer seg på institusjonene, sier han.

Øker presset på institusjonene

– Det hadde bekymret oss mye mer om det var en kraftig økning i institusjonene. Da ville alarmklokkene virkelig ringt. Men en økende forekomst i befolkningen generelt vil øke presset inn mot institusjonene, så det er bekymringsfullt i seg selv, sier Elstrøm.

Smitteverntiltakene vi har i dag er rettet mot å hindre at bakteriene etablerer seg på sykehjem og sykehus, for å beskytte de svakeste.

– Jo flere som blir smittet, selv om de ikke blir syke fordi de ellers er friske, desto større spredning av MRSA vil det bli ellers i samfunnet. Da vil flere som legges inn på sykehus også være bærere av MRSA. Da får vi større risiko for at disse bakteriene etablerer seg og spres på sykehus, sier Elstrøm.

– Hvordan kan det bli også her om det fortsetter å øke like raskt som nå?

– Det kan være at vi da nærmere oss europeiske tilstander og at vi får et like stort problem med komplikasjoner og dødsfall knyttet til resistens, som det man ser i Europa. Ser man på Europa totalt sett nå er det beregnet 25000 dødsfall årlig direkte knyttet til resistente bakterier.

Artikkelen fortsetter under bildet

Infeksjon etter MRSA

Slik kan en MRSA-infeksjon se ut. Illustrasjonsfoto.

Foto: NRK

– Bør være forsiktige med antibiotika

Den store synderen er antibiotikaforbruket vårt. Jo mer antibiotika vi bruker, desto mer resistente bakterier får vi. Antibiotikaforbruket øker i hele verden, også i Norge.

– Norge har hatt et lavt og restriktivt forhold til antibiotika, men også her ser vi en økning. Vi ser at det øker, uten at vi kan se at befolkningen har blitt sykere, så det skulle ikke være noen grunn til økning.

Han mener både legene og folk selv må ta mer ansvar for å få ned bruken.

– Det er først og fremst legenes oppgave å være restriktive med antibiotika, men også pasientene har en oppgave: De må ikke forvente å få antibiotika for infeksjoner hvor det ikke virker, for eksempel ved virusinfeksjoner i luftveiene. Vi bør alle være forsiktige med å bruke antibiotika og bare ta det når det virkelig trengs.

Ufarlig om man er frisk

– Jeg vet ikke om jeg er bærer av MRSA men det jeg ville ikke bekymret meg for egen helse av den grunn, så lenge man er frisk og rask vil ikke gule stafylokokker være et stort problem. Dette er først og fremst et problem for de mest utsatte, sier Elstrøm.

– Men bør man likevel bekymre seg for hele samfunnets del?

– Ja, det bør man. Det er et stort problem og kommer til å bli en stor utfordring i årene som kommer at vi får mer og mer resistens. Antibiotika er et av de viktigste legemidlene som har kommet, og betyr mye for folks helse. At man vil få begrensede muligheter til å behandle infeksjoner er alvorlig, sier han.

Han påpeker at Norge har de beste smitteverntiltakene mot MRSA.

– Men må man ta noen nye grep når man ser at det bare fortsetter å øke?

– Vi må alltid lete etter hvordan vi kan gjøre det bedre. Men vi må ikke glemme at vi er det landet som ligger best an når det gjelder håndtering av resistente bakterier. Men vi ser hele tiden på hvordan vi kan gjøre ting bedre, sier Elstrøm.

Antall MRSA-infeksjoner per fylke

Fylke

2009

2010

2011

2012

2013

Østfold

 14

 12

 32

 28

 36

Akershus

 61

 53

 77

 70

 82

Oslo

 81

 89

 116

 109

144

Hedmark

 10

 13

 12

 10

 16

Oppland

  8

 12

  5

  9

 13

Buskerud

 19

 16

 28

 34

 47

Vestfold

 22

 17

 21

 31

 30

Telemark

 11

 10

 20

 19

 24

Aust-Agder

 10

  5

 18

 13

 10

Vest-Agder

 15

 19

 21

 15

 19

Rogaland

 47

 40

 41

 49

 68

Hordaland

 29

 53

 56

 62

 59

Sogn og Fjordane

  6

  8

  9

 15

  5

Møre og Romsdal

 17

  14

  24

  30

  29

Sør-Trøndelag

 12

  11

  22

  26

  31

Nord-Trøndelag

  11

  9

  7

  9

  15

Nordland

  15

  17

  26

  18

  20

Troms

  21

  20

  22

  21

  9

Finnmark

  8

  11

  6

  7

  4

Totalt

 417

 429

 563

 575

 661

Kilde til tallene: MSIS