Frp vil rive Tryvannstårnet

– Vi kan ikke la det stå som et spøkelsestårn, sier Camilla Wilhelmsen (Frp). Hun vil rive og la private bygge et helt nytt tårn.

Camilla på Tryvann

FREMTID I TÅKA: Tryvannstårnets skjebne er uviss, men Camilla Wilhelmsen (Frp) er ikke i tvil om at tårnet må rives.

Foto: Olav Juven / NRK

– Tryvannstårnet har utspilt sin rolle. Da mener vi at vi kan bygge et nytt tårn i stedet for det gamle Tryvannstårnet, sier Wilhelmsen.

Ikke bruk for tårnet

NRK fortalte torsdag at det 118 meter høye ikonet på Tryvannshøgda ikke lenger har noen praktisk funksjon når FM-nettet slukkes i løpet av 2017.

Tårnet har ikke vært åpent for publikum siden 2004 fordi det mangler rømningsvei ved brann. En gjenåpning som utsiktstårn vil kreve omfattende ombygging.

Dagens leietaker Telenor sa opp leiekontrakten i forrige uke, og tårneier Oslo kommune satte umiddelbart i gang arbeidet med å lage en tilstandsrapport.

I kjelleren i Tryvannstårnet

UTREDER ETTERBRUK: Her i kjelleren sto mye av sendeutstyret for fjernsyn, men nå er mesteparten fjernet. Seksjonssjef Trond Enkerud i Bymiljøetaten skal utrede hva Tryvannstårnet kan brukes til.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Seksjonssjef Trond Enkerud i Bymiljøetaten utelukker ikke riving selv om han tror det vil sitte langt inne. Camilla Wilhelmsen er ikke i tvil.

Hovedattraksjon

– Tryvannstårnet har vært revet tre ganger før. Vi kan dessverre ikke bruke tårnet slik det står i dag, og vi kan ikke la det stå som et spøkelsestårn som vi til evig og alltid skal bruke penger på å vedlikeholde.

Hun mener at et nytt tårn har et formidabelt potensial som turistmagnet og vil være attraktivt for private investorer.

– Dette kan bli en av Oslos hovedattraksjoner. Det kan bli en utsiktsplattform med en restaurant på toppen hvor du både kan se til Gaustatoppen og til Sverige. Det vil være helt unikt for Oslo, sier Wilhelmsen.

Prøvebilde med Tryvannstårnet
Foto: Bildearkivet NRK / Bildearkivet NRK

Baneforlengelse

Frp lanserer ideen om et nytt Tryvannstårn – det femte i rekken – som en del av et forslag til bystyret om å forlenge Holmenkollbanen fra Frognerseteren til Tryvann. Dette er tidligere avvist på grunn av manglende kundegrunnlag.

Også forretningsmannen Jan Chr. G. Sundt, som eier 50 prosent av Oslo Vinterpark og Oslo Sommerpark, er opptatt av koblingen mellom baneforlengelse og nytt tårn.

– Oslo kommune må komme opp med et prosjekt som gjør at den kanskje viktigste toppen i Stor-Oslo blir representativ for byen vår.

– Jeg vil foreslå at kommunen lar en privat aktør bygge et nytt tårn, sannsynligvis med en stor restaurant. Men det tror jeg ingen privat aktør vil gjøre med mindre kommunen samtidig sørger for å føre T-banen helt frem til Tryvann stadion, sier han.

Vil komme i dialog

Sundt legger til at politikerne må se på en baneforlengelse som et prosjekt som gir folk tilgang til friluftsliv og fysisk aktivitet, og ikke som et tradisjonelt kollektivprosjekt.

Vil dere være med og bygge et nytt tårn?

– Hvis det skjer noe der oppe, er jeg helt sikker på at vi vil komme i dialog. Men det er nok andre som har bedre forutsetninger for å bygge og investere i et slikt tårn, sier Jan Sundt.

Tryvannstårnet

KARAKTERISTISK LANDEMERKE: Tryvannstårnet ligger på toppen av Tryvannshøgda og skisenteret.

Foto: Olav Juven / NRK