Fant 11 000 år gamle økser og piler

I forbindelse med utgravingen av Follobanen, er over 10 000 gjenstander i stein funnet etter våre forfedre. Dette er et av de eldste steinalderfunnene i landet.

Axel Mjærum

Forsker ved Kulturhistorisk museum, Axel Mjærum.

Foto: Daria Zoric / NRK
Gravearbeid i Sørmarka

Hektisk gravearbeid i Sørmarka.

Foto: Kulturhistorisk museum

For 11 000 år siden, mens store deler av Norge fortsatt var dekket av is, bodde det som trolig var de første innbyggerne i vårt område i strandkanten på en liten øy i Sørmarka.

I dag ligger området 190 meter over havet.

– Det vi har funnet er spor etter de aller første som besøkte distriktet vårt. Dette er fra den perioden hvor mesteparten av landet vårt var dekket av is og det bare var en tynn kyst stripe hvor det var bart land sier forsker ved Kulturhistorisk museum, Axel Mjærum.

Pilspisser og økser

Forskerne antar innbyggere har kommet med båtene sine sørfra og nærmet seg iskanten. Der har de slått seg ned for en kortere periode og laget og reparert redskaper.

Vi har funnet ganske mange pilspisser, deler av økser, kniver, bor og skraperedskaper til å preparere skinn. Det er et stort assortiment av redskaper man kan forvente å finne etter folk som har levd av jakt og fangst, sier Mjærum

For 11 000 år sto vannet 200 meter høyere og Oslo og Akershus var et skjærgårdslandskap som besto av noen få øyer, mens den nordlige delen av distriktet var under is.

Da sier det seg selv at det ikke var veldig mange steder å slå seg ned på.

- De har funnet et sted innerst i en vik som har vært veldig attraktivt hvor de har dratt opp båtene sine og slått seg ned for natten eller for noen uker, forteller Mjærum.

Oppholdt seg i lengere perioder

Forskerne mener det er vanskelig å si hvor mange som har vært i området, men av funnene som er gjort er det spor av veldig mye aktivitet.

– Det er lett å tenke at dette dreier seg om jegere som reiser rundt i landskapet å ikke er et sted altfor lenge, men våre funn tyder på at de har oppholdt seg på dette stedet i lengere perioder sier forsker ved Kulturhistorisk museum, Axel Mjærum.

Regnet ikke med å finne noe

Det var byantikvaren som startet arbeidet med å lete i det området, mens forskerne fra Kulturhistorisk museum ikke regnet med å finne noe i området.

– Det som har overasket oss er at vi fant noe som var så gammelt. Vi vet ikke akkurat hvordan isen trakk seg tilbake, men vi trodde at dette området den gangen lå under is, forteller Mjærum

Funnene endrer oppfatningen forskerne til nå har hatt om hvordan steinalder befolkningen bodde i området vårt og ikke minst når de kom.

– De eldste funnene vi hadde før dette er hundre år yngre Vi skal grave i flere uker fremover så det vil dukke opp mer, avslutter Mjærum.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke førstegangen det blir gjort arkeologiske funn i forbindelse med utbyggingen av Follobanen.

Senest i juli i år fant Norsk institutt for kulturminneforsknin en arkeologisk brønn fra middelalderen ved Loenga, ikke så langt fra Oslo S.

Funnet sørget for at åpningen av Østfoldbanen blir forsinket med tre dager.

10 000 gjenstander i stein er funnet etter våre forfedre. Dette er et av de eldste steinalderfunnene i landet.

Steinalderfunn i Sørmarka