NRK Meny

Etterlyser nettverk for foreldre

Faren til de to søstrene fra Bærum som reiste til Syria for ett år siden, etterlyser et nettverk for foreldre til unge Syria-farere. Han ønsker at myndighetene kunne opprette en kontaktkanal mellom foreldre som er kommet i denne situasjonen, skriver Aftenposten. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, er et av tiltakene veiledning til foreldre og foresatte.