Bygger ny bydel på omstridt område

Til tross for protester har Ski fått klarsignal fra kommunalminister Jan Tore Sanner til å lage en helt ny bydel med plass til rundt 10.000 mennesker.

Utbygging av Ski Øst

I dette skogholtet er det planer om å bygge opp til 6000 boliger. Til høyre i bildet ligger vernede gravrøyser fra eldre jernalder.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Vi sier ja til en ny og bærekraftig bydel i Ski Øst. Her kan opptil 10.000 innbyggere få gode boliger, arbeidsplasser, barnehager og skoler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner (H)

– Planen for Ski Øst er en god måte å følge opp den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

I dag godkjente han kommunedelplanen for Ski Øst, men det har ikke skjedd uten kamp.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mente at jorda i skogen er dyrkbar og at et utbygging vil legge press på jordene rundt.

Tar ikke hensyn til alt

I tillegg mente Akershus fylkeskommune at det måtte tas hensyn til gravrøyser ved Ustvet, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke tatt hensyn til alle innsigelsene.

– Nå får Ski kommune den nødvendige fleksibiliteten til å omdanne eksisterende næringsområder til boligområder, sånn at den nye bydelen kan få både boliger og arbeidsplasser, sier Sanner.

Ordføreren er fornøyd

– Jeg hadde ønsket meg at hensynssonen gikk utover den dyrkbare marka som vi likevel bevarer. Tross alt, vi veldig godt fornøyd med planen vi har fått i dag, sier ordfører i Ski, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.

Tuva Moflag

– Vi er veldig godt fornøyd med planen vi har fått i dag, sier ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap).

Hun sier prosjektet er veldig spennende, og at kommunen er glad for at de nå får nok boliger til å møte den veksten de står ovenfor.

– Disse boligene er alfa omega for at de ungene som vokser opp i Ski i dag skal få muligheten til å etablere seg her når de blir voksne, mener Moflag.

Ski blir «regional by»

Det vil bli bygd opp idrettspark, to videregående skoler og barnehage. Området er på 1800 dekar og ca. 650 dekar som skal bli boligområde.

Ski er ett av seks tettsteder som skal videreutvikles som regional by, i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Kommunen skal ta en stor del av den framtidige befolkningsveksten i hovedstadsområdet.

– Jeg mener det er riktig å legge til rette for en ny bydel i Ski Øst for å utnytte vekstpotensialet knyttet til utbygging av Follobanen og Ski stasjon. En reisetid på 11 minutter til Oslo sentrum vil gi Ski store fortrinn, sier Sanner.