Arkeologene har landet på Gardermoen

I et område på størrelse med 400 fotballbaner skal arkeologene lete etter kulturminner. Arbeidet er en del av planleggingen av den nye rullebanen ved Oslo Lufthavn.

Arkeologene Marianne Bugge og Kristin Fjærestad ved Gardermoen Lufthavn

PÅ LETING: Arkeologene Marianne Bugge Kræmer (t.v) og Kristin Fjærestad (t.h) skal dokumentere synlige kulturminner i arealet hvor den nye rullebanen planlegges.

Foto: Javier Auris / NRK

De to gulkledde beveger seg forsiktig gjennom skogen på Gardermoen uten å løfte synet fra bakken. Begge bærer på diverse leteutstyr, kart og kompass. De sprer seg i terrenget, men idet den ene oppdager en grop samler de seg.

– Dette ser ut til å være et anlegg for produksjon av tjære, sier arkeolog Kristin Fjærestad.

Sammen med Marianne Bugge Kræmer jakter de etter kulturminner i det tre kvadratkilometer store området øst for Oslo Lufthavn. Dette er området som er blitt pekt ut av flyplasseier Avinor som stedet hvor den nye rullebane bør bygges.

Arkeologene Kristin Fjærestad og Marianne Bugge graver i bakken

GRAVING: Groper og hauger i terrenget kan skjule rester etter verneverdige kulturminner.

Foto: Javier Auris / NRK
Kart over området som skal gjennomgås av arkeologene ifm ny rullebane

ORIENTERING: Området som skal registreres er tre kvadratkilometer stort og ligger øst for Oslo Lufthavn.

Foto: Javier Auris / NRK

Starter planleggingen av ny rullebane

Det er Avinor som har bedt arkelogene fra Akershus fylkeskommune om å gå i gang med registreringen i området. Arbeidet blir en del av reguleringsprosessen for tredje rullebane som nå starter for alvor.

– I desember skal vi ha oppstartsmøte med Ullensaker kommune. Samtidig jobber vi med konsekvensutredninger og planprogram. Vi har tjuvstartet med arkeologiske registreringer rett og slett for unngå frost i marka. Hvis alt går som vi ønsker kan planen være vedtatt før sommeren i 2019, sier prosjektdirektør Bent Skatvedt i Avinor.

Bent Skatvedt

TJUVSTARTET: Bent Skatvedt, prosjektleder for utvidelse av Gardermoen, sier de har startet tidlig for å unngå frost.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Finner gamle kullrester

Tilbake i skogen er arkeologene i ferd med å avslutte letingen for dagen. De har sikret seg ulike stikkprøver av jorda og registrert funnene av kulturminner med en GPS-stav.

– For det meste finner vi gamle rester av kull og tjære som kan stamme fra middelalderen. Det er ikke uvanlig med slike funn i dette området, sier Fjærestad.

Funn som kan dateres til tiden før 1537, er ifølge kulturminneloven fredet, og det blir opp til Riksantikvaren å avgjøre om funnene skal undersøkes nærmere.

Kullrester

RESTER: Arkeolog Kristin Fjærestad holder fram en liten kullrest funnet ved en tjæremile.

Foto: Javier Auris

Området inneholder også rester fra nyere tid. Da tyskerne okkuperte Norge i 1940-1945, bygget de flybase her. For å beskytte flyene sine laget de såkalte splintbokser, som i dag anses for å være krigskulturminner.

– Slike krigskulturminner holder jo på å forsvinne, så da er jobben vår å registrere disse for Riksantikvaren. I tillegg er det interessant å få tips fra lokalbefolkningen som kjenner området, og som vet hvor krigskulturminner kan finnes, sier Fjærestad.

Letingen som såvidt har startet er bare første del av arkeologenes arbeid i området. Den andre delen vil bestå av leting på dyrket mark, som vil kreve dypere nedgravinger med gravemaskiner.

Om det blir ny rullebane på Oslo Lufthavn er fremdeles for tidlig å svare på. Før Avinor søker om lov til å bygge, må Avinor utrede konsekvensene av utbyggingen, og avgjøre når det vil bli behov for å øke pasasjerkapasiteten på Oslo Lufthavn.

I mellomtiden fortsetter arkeologene å saumfare skogen på Gardermoen.

Arkeologene Marianne Bugge Kræmer og Kristin Fjærestad

KONTOR: I de neste månedene vil granskogen ved Oslo Lufthavn være arbeidsplassen til de to arkeologene.

Foto: Javier Auris