NRK Meny
Normal

Akerselva død i åtte år

Først om åtte år kan laksen være tilbake i Akerselva. Vann- og avløpsetaten gjorde flere feil før klorutslippet.

Akerselva død etter giftutslipp
Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Så vidt jeg kjenner til har det aldri før skjedd at et helt vassdrag nærmest er blitt desinfisert. I beste fall kan det ta åtte år før laksen er tilbake på samme nivå som før klorutslippet, sier seniorrådgiver Steinar Sandøy fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Dagsavisen.

Tidligere er det blitt sagt at Akerselva kan være seg selv igjen om alt fra to til fire år, men nå synes det altså som om dette anslaget har vært for optimistisk, iallfall for laksens del.

Avdekket flere avvik

Resultatene fra Fylkesmannens tilsynsbesøk i Vann- og avløpsetaten viser at tre avvik ble avdekket under besøket, noen dager etter klorlekkasjen fra anlegget.

Det var ikke etablert tilstrekkelige barrierer for å hindre uønskede klorutslipp til Akerselva. Oset vannrenseanlegg mangler dessuten dokumentert risikovurdering for ytre miljø.

Vann- og avløpsetaten har heller ikke i tilstrekkelig grad kontrollert at entreprenøren iverksatte tilstrekkelig med risikoreduserende tiltak ved byggingen av vannrenseanlegget, som åpnet for om lag to år siden.

Frist ut mars

Oslo kommune har nå fått frist på seg til 30. mars med å iverksette tiltak som kan forhindre nye klorlekkasjer fra Oset vannrenseanlegg.

Massedøden i Akerselva rammet ikke bare laksestammen. Også alle andre fiskeslag, amfibier, bunndyr, insekter og andre skapninger, er hardt rammet.

I tillegg kan enkelte fuglearter være i akutt fare, ifølge Dagsavisen.