NRK Meny
Normal

– Vi skal være menneskelige fotlenker

Ungdommer som står bak alvorlig kriminalitet eller er gjengangere hos politiet har fått et alternativ til fengsel.

June Grimestad

TETT OPPFØLGING: Fettere, onkler eller kjørelærere kan involveres i teamene som skal følge opp de unge kriminelle.

Foto: Trine Bråthen / NRK

– Dette er ungdommer barnevernet ikke når, som gir skoleledere grå hår og politiet bruker mye ressurser på. Såkalt «uhåndgripelige» ungdommer, sier ungdomskoordinator June Grimestad hos Konfliktrådet i Oslo og Akershus.

1. juli 2014 ble en ny ungdomsstraff for 15-18-åringer innført i Norge, og Konfliktrådene har ansvaret for å gjennomføre straffereaksjonene.

Til sammen er det registret 15 slike dommer i Norge i høst. Fem av dem er i Oslo og Akershus.

Dette er ungdommer som driver med vold, raner og har problemer med rus. Straffen er en erstatning for fengsel, og kan vare fra et halvt til tre år.

Skal ha full oversikt

Helene Støversten

NY TYPE STRAFF: Det private nettverket er viktig, sier Helene Støversten i Konfliktrådet i Oslo og Akershus.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Som vanlig hos Konfliktrådet er det et møte mellom gjerningsmann og offer – dersom offeret ønsker det. Deretter settes det ned et team med faginstanser som barnevern og politi, men også familie, venner eller annet nettverk.

– Den dømte forplikter seg til å følge kravene som settes opp i en plan. Gjør de ikke det, er lengden på fengselsstraffen allerede fastlagt, sier konfliktrådsleder Helene Støversten.

Teamet skal alltid vite hvor ungdommene er og planen kan inneholde krav om personer de ikke skal være sammen med, eller steder de ikke kan oppholde seg.

– Vi skal være menneskelige fotlenker, sier ungdomskoordinatoren.

Ungdomsoppfølging

En lignende straffereaksjon er også innført for ungdommer med litt mindre omfattende kriminalitetsbakgrunn – såkalt ungdomsoppfølging.

Opplegget er i stor grad det samme som ungdomsstraff, men varer i maksimalt ett år og trenger ikke avgjøres i rettsapparatet.

I Oslo og Akershus er tolv 15-18-åringer ilagt ungdomsoppfølging.