Hopp til innhold

Eksplosiv økning av konfliktsaker i Sør-Øst: Nabokrangler, vold og tyverier

Konfliktrådet Sør-Øst behandler flest saker av alle konfliktrådene i landet. Men det betyr ikke nødvendigvis at innbyggerne her er mindre lovlydige.

nabokonflit

BEHANDLER FLEST: Aldri tidligere har Konfliktrådet Sør-Øst fått inn så mange saker som i fjor.

Grafikk: Egil Ursin / NRK

Saker som gjelder nabokonflikter, økonomiske konflikter, vold og tyverier er noe av det som havnet på bordet til Konfliktrådet Sør-Øst i 2023.

– Konfliktrådet Sør-Øst er det konfliktrådet i landet som behandler flest saker, sier leder Christian Tynning Bjørnø.

Med 1306 saker troner konfliktrådet han har ansvar for, helt klart på toppen i landet. Deretter følger Konfliktrådet Trøndelag med 943 saker og Sør-Vest med 926 saker.

Ikke mindre lovlydige

Aldri tidligere har Konfliktrådet Sør-Øst heller fått inn så mange saker som i fjor. Økningen var på 400 saker flere enn i 2022.

Christian Tynning Bjørnø

Leder Christian Tynning Bjørnø sier de har hatt en samarbeid med politiet for at de skal føre over saker til konfliktrådet.

Foto: Konfliktrådet / NRK

Han avviser at folk i Telemark, Vestfold og Buskerud havnet mer i konflikter eller begikk flere lovbrudd enn andre steder i fjor.

Bjørnø sier de over tid har samarbeidet med politiet om å løse egnede straffesaker i konfliktrådet.

Ifølge politiet gjelder det blant annet tyverier, skadeverk, bedrageri og mindre alvorlig vold.

– Vi har en samarbeidsavtale med Sør-Øst politidistrikt om å få flere saker. De andre politidistriktene er i ferd med å lage tilsvarende samarbeidsavtaler for å få opp sakstallet.

Politiet sendte 436 straffesaker til Konfliktrådet Sør-Øst. Det er straffesaker i hele landet.

Deretter følger Trøndelag med 184 straffesaker, ifølge Bjørnø.

Bjørnø viser også til at Riksadvokaten vil at flere straffesaker skal behandles i Konfliktrådet.

Les også Har du havnet i konflikt? Her er seks steg for å løse den

To barn sitter i en grønn sofa med ryggene mot hverandre og armene i kors. I bakgrunnen ser vi to voksne som står i et kjøkken.

Spark, dytting og vold

Rundt 30 prosent av straffesakene fra politiet gjaldt personer under 18 år.

– Vi ser at vi har en betydelig andel unge mennesker, sier Bjørnø.

Hensikten med Konfliktrådet er ifølge politiet å avlaste rettsapparatet.

En som begår kriminalitet for første gang skal også få mulighet til å gjøre opp for seg. Dessuten møter den som har gjennomført et lovbrudd offeret.

– De kan snakke sammen og få en felles forståelse for hva som har skjedd, sier leder Nina Karstensen Bjørlo av felles enhet forbygging i Sør-Øst politidistrikt.

Hun sier løsningen kan være å reparere det som har blitt ødelagt, male over tagging eller snakke med eldre de har påført frykt.

Politiinspektør Nina Karstensen Bjørlo

Leder Nina Karstensen Bjørlo av felles enhet forebygging i Sør-Øst politidistrikt sier det er lite gjentakende kriminalitet etter at saken har vært oppe i konfliktrådet.

Foto: Politiet

Godt kjent

Men også henlagte politisaker havner i Konfliktrådet. Dette kan gjelde saker der personen er under 15 år og er for ung til å straffes.

Sivile saker som økonomiske konflikter, familiekonflikter eller nabokonflikter har økt i Konfliktrådet. Dette er saker som blir meldt inn av partene.

– Det viser at tilbudet vårt er godt kjent og at mange innbyggere ser verdien av å komme til oss for å snakke om konflikter, uenigheter og at de skal bli løst på en god måte gjennom vårt tilbud.

Konfliktrådet i Skien

Konfliktrådet Sør-Øst hadde rekordmange saker i 2023. En av grunnene er tettere samarbeid med politiet.

Foto: Lars Tore Endresen / Lars Tore Endresen

Partene i konflikten snakker sammen

I Konfliktrådet møtes partene for å finne ut hvordan de skal løse konflikten. En mekler er også med på møtene.

I straffesaker skal partene bli enige om en avtale. Men i andre konfliktsaker kan det bare være behov for at partene snakker sammen, sier Bjørnø.

Det kan også hende at partene trekker samtykket om å snakke sammen.

– Det er ikke alltid det ender med en avtale heller. Det er opptil partene selv hva man har behov for.